Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C E I K L M N O P S V W X Y Z

XXIII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny – Wrocław, 15-27 sierpnia 2016


Organizator:  Towarzystwo im. Ferenca Liszta

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny lub w zakresie duetów fortepianowych. Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata i kolejności zgłoszenia.

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury (www.klubmil.pl) przy placu T. Kościuszki 10 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (www.nfm.wroclaw.pl) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski i angielski.

Czynne i bierne uczestnictwo obejmuje również udział w wykładach teoretycznych na temat relacji między Chopinem a Mozartem, nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań.

Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Savoy** (www.savoy.wroc.pl) przy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości 100 m od Klubu Muzyki i Literatury około 600 m od Filharmonii oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:
16 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury.
20 sierpnia - koncert w Narodowym Forum Muzyki (Sala Filharmonii) we Wrocławiu
21 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju
24 sierpnia - koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
26 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 26 sierpnia.

Zgłoszenia należy nadesłać do 20 czerwca 2016 roku pocztą elektroniczną.
Potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają e-mailem najpóźniej do 1 lipca 2016 roku.

Zajęcia prowadzą: Andrzej Jasiński, Aleksiej Orłowiecki
Wykłady teoretyczne: Andrzej Jasiński, Juliusz Adamowski, Maurycy Kin
Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski
Stroiciel fortepianów: Stefan Pilcer
Kierownik Kursu: Juliusz Adamowski

Wszystkie szczegółowe informacje organizacyjne i finansowe, biografie profesorów, wykładowców i tłumaczy kursu oraz karta zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej: www.liszt.art.pl

Kurs, organizowany przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta przy współpracy Narodowego Centrum Muzyki, Klubu Muzyki i Literatury We Wrocławiu, Miejskiego Ośrodka Kutury i Sportu w Dusznikach Zdroju, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kurs jest realizowany przy pomocy finansowej Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Wykonawców Stoart oraz Gminy Wrocław.


Kontakt:

Towarzystwo im. Ferenca Liszta
plac Tadeusza Kościuszki 10
50-028 Wrocław
Tel. (+48) 600 39 36 34
Tel./ Fax: (+48) 71 351 97 35
E-mail: tifl@poczta.fm

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.