polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

kursy aktualne (X)


XXIII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny – Wrocław, 15-27 sierpnia 2016


Organizator:  Towarzystwo im. Ferenca Liszta

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kandydatów przygotowujących się do międzynarodowych i krajowych konkursów muzycznych, nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny lub w zakresie duetów fortepianowych. Kwalifikacja do udziału w kursie odbędzie się na podstawie biografii artystycznej kandydata i kolejności zgłoszenia.

Publiczne zajęcia kursu odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury (www.klubmil.pl) przy placu T. Kościuszki 10 oraz w Sali koncertowej Filharmonii Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (www.nfm.wroclaw.pl) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19. Zajęcia tłumaczone będą w zależności od potrzeb na język polski i angielski.

Czynne i bierne uczestnictwo obejmuje również udział w wykładach teoretycznych na temat relacji między Chopinem a Mozartem, nauki techniki gry á vista, funkcjonowania fortepianów, akustyki sal koncertowych, percepcji dźwięku i techniki nagrań.

Zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu Savoy** (www.savoy.wroc.pl) przy pl. T. Kościuszki 19. Hotel jest położony w odległości 100 m od Klubu Muzyki i Literatury około 600 m od Filharmonii oraz około 800 m od głównego dworca kolejowego.

Koncerty - odbędzie się 5 publicznych koncertów uczestników kursu:
16 sierpnia - koncert inauguracyjny w Klubie Muzyki i Literatury.
20 sierpnia - koncert w Narodowym Forum Muzyki (Sala Filharmonii) we Wrocławiu
21 sierpnia - koncert w Dworku im. F. Chopina w Dusznikach Zdroju
24 sierpnia - koncert w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
26 sierpnia - krótki koncert w Klubie Muzyki i Literatury (przed wręczeniem dyplomów).

Programy wszystkich koncertów zawierać będą zdjęcia wykonawców i profesorów kursu.

Dyplomy - wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy aktywnego lub biernego uczestnictwa na spotkaniu towarzyskim w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu 26 sierpnia.

Zgłoszenia należy nadesłać do 20 czerwca 2016 roku pocztą elektroniczną.
Potwierdzenia przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają e-mailem najpóźniej do 1 lipca 2016 roku.

Zajęcia prowadzą: Andrzej Jasiński, Aleksiej Orłowiecki
Wykłady teoretyczne: Andrzej Jasiński, Juliusz Adamowski, Maurycy Kin
Tłumaczenie: Maria Serafin, Dariusz Adamowski
Stroiciel fortepianów: Stefan Pilcer
Kierownik Kursu: Juliusz Adamowski

Wszystkie szczegółowe informacje organizacyjne i finansowe, biografie profesorów, wykładowców i tłumaczy kursu oraz karta zgłoszenia zamieszczone są na stronie internetowej: www.liszt.art.pl

Kurs, organizowany przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta przy współpracy Narodowego Centrum Muzyki, Klubu Muzyki i Literatury We Wrocławiu, Miejskiego Ośrodka Kutury i Sportu w Dusznikach Zdroju, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kurs jest realizowany przy pomocy finansowej Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Wykonawców Stoart oraz Gminy Wrocław.


Kontakt:

Towarzystwo im. Ferenca Liszta
plac Tadeusza Kościuszki 10
50-028 Wrocław
Tel. (+48) 600 39 36 34
Tel./ Fax: (+48) 71 351 97 35
E-mail: tifl@poczta.fm

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.