Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Forum Altowiolowe – Kraków, 28-31 sierpnia 2016


Organizator:  Polskie Towarzystwo Altowiolowe, Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

REGULAMIN
II Przeglądu Altowiolowego im. Tadeusza Goneta
Kraków 28 – 31 sierpnia 2016


§ 1


Przegląd Altowiolowy ma na celu upamiętnienie wyjątkowej postaci krakowskiej altowiolistyki Tadeusza Goneta, niezwykle zasłużonego dla podwalin polskiej dydaktyki altowiolowej, długoletniego koncertmistrza Filharmonii Krakowskiej, wykładowcę akademickiego oraz znanego edytora

§ 2

Organizatorami PrzegląduPolskie Towarzystwo Altowiolowe oraz Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

§ 3

Turniej przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa - urodzeni po 1 stycznia 2000
II grupa - urodzeni między 1 stycznia 1995 a 31 grudnia 1999
III grupa - bez limitu wieku

§ 4

Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci lub z nut

I grupa
1. G. Ph.Telemann – Dwie części jednej z 12 Fantazji
2. B. Bruni – Jedna z następujących z 25 etiud: 11,15, 17, 23 lub B. Campagnoli - jeden z następujących 41 Kaprysów op.22: 5, 25 lub F. A.Hoffmeister – jedna z następujących Etiud: 3, 11
3. Utwór dowolny
Czas trwania do 15 '

II grupa
1. J.S. Bach - Dwie kontrastujące części jednej z Suit wiolonczelowych
2. B. Campagnoli – Jeden z następujących 41 Kaprysów op.22: 17, 28, 35, 41 lub F. A. Hoffmeister – Jedna z następujących Etiud: 5,6,8,10
3. Utwór/utwory dowolne
Czas trwania do 20 '

III grupa
1. Bach/Kodaly - Fantazja chromatyczna lub dwie kontrastujące części z Sonaty op.25/1 P. Hindemitha lub Cadenza bądź Tanz i Waltz K. Pendereckiego lub jeden z 4 Capricci G.Bacewicz;
2. F. A. Hoffmeister – Jedna z następujących etiud: 1,4.,7 lub jeden z kaprysów H. Wieniawskiego z op. 10 i 18 lub jeden z kaprysów op. 1 N. Paganiniego
3. Utwór/utwory dowolne
Czas trwania do 30'

§ 5

Grę kandydatów ocenia Jury pod kierunkiem Przewodniczącego; Przewodniczący Jury ma głos decydujący w kwestiach spornych. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

§ 6

O dokładnym rozplanowaniu Przeglądu uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy uczestników. Kandydaci - z danej grupy - występują w kolejności alfabetycznej począwszy od litery A.

§ 7

Jury wyłania grupę finalistów - nie więcej niż trzy osoby w danej grupie, którzy biorą udział w koncercie laureatów, wykonując utwory wskazane przez Jury.

§ 8

Nagrody finansowe przewidziane są dla uczestników w grupie bez limitu wieku. W pozostałych grupach przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 9

Oprócz dyplomów oraz nagród pieniężnych, przewidziany jest udział Laureatów w koncertach na terenie Krakowa, a Laureat I miejsca w grupie bez limitu wieku zostanie zaproszony do udziału w koncercie w ramach cykli koncertów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Altowiolowe

§ 10

Kandydaci mają prawo uzyskać od Jurorów ustne opinie o swojej grze w trakcie trwania Przeglądu.

§ 11

Opłata za udział w Przeglądzie wynosi 150 zł. i nie podlega zwrotowi. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt do Krakowa. Zgłoszenia na formularzu, dostępnym na stronie www.ptal.art.pl (w formie elektronicznej) wraz z dowodem wpłaty wpisowego na konto
Polskie Towarzystwo Altowiolowe ul. Felicjanek 27 31-103 Kraków
nr konta 18 1940 1076 3118 8885 0000 0000 z dopiskiem: II Przegląd Altowiolowy
proszę przesyłać na adres: ptal@op.pl do dnia 25 sierpnia 2016 roku.


Kontakt:

Polskie Towarzystwo Altowiolowe
e-mial: ptal@op.pl
www.ptal.art.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.