Polmic - FB

kalendarium konferencji (F)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX I XX wieku – Olsztyn, 24-25 listopada 2016


Organizator:  Instytut Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. To zasłużone i długo oczekiwane uhonorowanie twórczości tego wybitnego polskiego kompozytora, organisty - wirtuoza, dyrygenta, pedagoga i inicjatora życia muzycznego w latach międzywojennych.

Obchodzona w tym roku 70. rocznica śmierci Nowowiejskiego i zbliżająca się 140. rocznica urodzin w 2017 roku skłaniają, by ocenić jego działalność artystyczną również w odniesieniu do współczesnych mu kompozytorów. Twórczość Nowowiejskiego przypadła na lata ogromnych przemian historyczno – społeczno – kulturowych w Europie. Wyrosła z estetyki i stylu muzyki romantycznej, w znacznej mierze ukształtowana została przez polskie elementy narodowe, ludowe oraz inspiracje religijne. Pokaźny i różnorodny dorobek kompozytora (miniatury instrumentalne, pieśni, motety, hymny, psalmy, kantaty, msze, oratoria, opery, balety, koncerty, symfonie, uwertury, poematy symfoniczne, a także pionierskie na gruncie muzyki polskiej symfonie i koncerty na organy solo), za życia wielokrotnie nagradzanego, sytuuje go pośród najważniejszych twórców muzycznych pierwszej połowy XX wieku.

Umiejscowienie Nowowiejskiego na tle innych współczesnych mu kompozytorów, którzy odwoływali się do podobnych gatunków i form muzycznych, środków kompozytorskich oraz idei twórczych, pozwoli uzupełnić obraz jego epoki o obszary wciąż mało znane i zapomniane.


Proponowane zagadnienia problemowe odnoszące się do tematu konferencji
:
– historyczno – kulturowe tło epoki
– idee i koncepcje twórcze w muzyce
– analiza i interpretacja dzieł
– cechy stylistyczne i język muzyczny kompozytorów
– charakterystyka gatunkowa muzyki
– aspekty wykonawcze utworów
– nurt zachowawczy w twórczości muzycznej
– tradycje niemieckiego romantyzmu
– polskie tradycje narodowe
– postawy społeczno - patriotyczne kompozytorów
– tożsamość narodowa, wielokulturowość, pogranicze kulturowe
– regionalizm i inspiracje kulturą ludową
– ruch chóralny
– nurt religijny w twórczości kompozytorów
– inspiracje religijne w muzyce
– kompozytorzy w służbie Kościoła i Narodu
– twórcy wobec idei modernistycznych
– krytyka muzyczna
– recepcja i rezonans muzyki w Polsce i zagranicą

Karty zgłoszeń można nadsyłać do dnia 30 września 2016 roku drogą elektroniczną na adres: ilona.dulisz@uwm.edu.pl lub tradycyjną pocztą (z dopiskiem „KONFERENCJA - NOWOWIEJSKI”) na adres:
dr Ilona Dulisz
Instytut Muzyki
10-007 Olsztyn, ul. Szrajbera 11

Miejsce obrad:
STARA KOTŁOWNIA - Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie
10-720 Olsztyn , ul. R. Prawocheńskiego 9

Komitet naukowo – organizacyjny
:
prof. zw. Benedykt Błoński – dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Leszek Szarzyński, prof. UWM – dyrektor Instytutu Muzyki
dr Ilona Dulisz – kierownik konferencji
dr Joanna Schiller – Rydzewska
mgr Joanna Kotarska
mgr Ewa Wankiewicz

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia – na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/ws/artykul/658/konferencja-naukowa.html

 

ZOBACZ: program Konferencji PDF


Kontakt:

Ilona Dulisz
Instytut Muzyki
UWM w Olsztynie

ilona.dulisz@uwm.edu.pl

tel. 606251893

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.