Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XXV Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych


Organizator:  Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zaprasza w dniach 2-4 grudnia 2016 roku dyrygentów Amatorskich Orkiestr Dętych do udziału w XXV Małopolskich Warsztatach dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Wykładowcami warsztatów będą: płk Franciszek Suwała – dyrygowanie, ppłk dr Stanisław Strączek – dyrygowanie, dr Waldemar Groń – dyrygowanie, kpt. Stefan Żuk – dyrygowanie buławą, szyki paradne, musztra paradna, ceremoniał oficjalny.

Ramowy program warsztatów – 22 godziny zajęć indywidualnych i w grupach. Dla zaawansowanych:

• technika dyrygowania z fortepianem,

• orkiestra dęta w marszu, szyki paradne, ceremoniał oficjalny, władanie buławą tamburmajora, praca z mażoretkami i tamburmajorkami

• instrumentacja i harmonia, praca z partyturą, (dla osób tworzących własne opracowania utworów na orkiestrę dętą),

• budowa programu koncertowego, dobór repertuaru,

• sposoby na podwyższenie poziomu muzycznego zespołu,

• kolejność i sposoby tworzenia struktury brzmieniowej orkiestry dętej.

Dla początkujących:

• postawa dyrygenta, aparat ruchowy, analiza utworów pod kątem technicznym i artystycznym, założenia interpretacyjne i problemy wykonawcze,

• technika dyrygowania z fortepianem, praca z partyturą,

• orkiestra dęta w marszu, szyki paradne, ceremoniał oficjalny, władanie buławą tamburmajora, praca z mażoretkami i tamburmajorkami,

• metodyka pracy z orkiestrą, przygotowywanie prób, ustawienia orkiestry na estradzie i w plenerze,

• organizowanie indywidualnej pracy dyrygenta – samokształcenie,

• dostosowywanie (dopisywanie) i uzupełnienie głosów instrumentalnych na podstawie partytury w przypadku gdy skład orkiestry jest nietypowy.

Uczestnicy Warsztatów powinni posiadać własne batuty i buławy.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 2 grudnia br. o godz. 14.00 w budynku SOKOŁA (Nowy Sącz, ul. Długosza 3).

Wypełnioną kartę zgłoszenia z dowodem wpłaty (ksero) akredytacji należy przesłać na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2016 r. Zainteresowani uczestnicy otrzymają faktury.

UWAGA: Warsztaty zostaną odwołane, jeśli do dnia 25 listopada br. nie wpłynie wymagana liczba zgłoszeń.

Uczestnikom, którzy będą obecni na wszystkich zajęciach wydane będą zaświadczenia ukończenia Warsztatów.

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia - do pobrania na stronie: http://www.mcksokol.pl


Kontakt:

Stanisław Migacz – główny specjalista ds. orkiestr dętych

tel. 18 44 82 635, e-mail: s.migacz@mcksokol.pl

Magdalena Baran, tel.: 18 448 26 34, e-mail: m.baran@mcksokol.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.