Polmic - FB

konkursy aktualne ()


13. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski MUSICA SACRA NOVA 2017


Organizator:  Erzbistum Köln, Freundeskreis Abtei Brauweiler (Niemcy), Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, Instytut „Musica Sacra

13. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski MUSICA SACRA NOVA 2017
pod patronatem honorowym Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, Rzym, Watykan
Londyn – Cambridge – Kolonia – Brauweiler – Wilno – Gdańsk – Warszawa – Częstochowa
www.musicasacranova.com


ORGANIZATORZY
Erzbistum Köln, Niemcy
Freundeskreis Abtei Brauweiler, Niemcy
Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, Polska
Instytut „Musica Sacra”, Polska


WSPÓŁORGANIZATORZY
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej “Gaude Mater” w Częstochowie, Polska
The Choir of Trinity College Cambridge, Wielka Brytania
Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir, Vilnius, Litwa
Polski Chór Kameralny, Gdańsk, Polska


DYREKTORZY KONKURSU
Paweł Łukaszewski (Polska)
Richard Mailänder (Niemcy)

REGULAMIN


1. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów wszystkich narodowości.
2. Limit wieku: 35 lat (do końca 2016 roku).
3. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory w każdej kategorii).
4 Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
5. Przedmiotem konkursu jest:

Kategoria A - utwór na chór mieszany a cappella (do 16 głosów) do chrześcijańskiego tekstu w języku łacińskim

Kategoria B - utwór na organy (dwa manuały i pedał, dyspozycja barokowa, bez szafy ekspresyjnej) na temat pieśni, hymnu lub chorału pochodzących z tradycji chrześcijańskiej

6. Czas trwania utworu: 3-10 minut.
7. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.

NAGRODY
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

Kategoria A - kompozycja na chór

I nagroda:
€2.500 (Nagroda Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego), prawykonanie podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 2017 w Częstochowie i podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu "Musica Sacra Nova" 2017 w Brauweiler (Niemcy) oraz inne wykonania: w Gdańsku w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego, w Cambridge - w wykonaniu Trinity College Choir Cambridge pod dyrekcją Stephena Laytona i w Wilnie - w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa. Publikacja partytury w wydawnictwie Schott Music (Niemcy).


II nagroda:
€2.000 (Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego), prawykonanie podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 2017 w Częstochowie i podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu "Musica Sacra Nova" 2017 w Brauweiler (Niemcy) oraz inne wykonania: w Gdańsku w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego i w Wilnie - w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa. Publikacja partytury w wydawnictwie Schott Music (Niemcy). 

III nagroda: €1.500 (Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater),
prawykonanie podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” 2017 w Częstochowie i podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu "Musica Sacra Nova" 2017 w Brauweiler (Niemcy) oraz inne wykonania: w Gdańsku w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego oraz w Wilnie - w wykonaniu Jauna Muzika Vilnius Municipal Choir pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa. Publikacja partytury w wydawnictwie Schott Music (Niemcy).

Nagroda specjalna (Nagroda Arcybiskupa Kolonii): €1.500 za najlepszy utwór przeznaczony na chór mieszany od 4 do 6 głosów.


Kategoria B - kompozycja na organy

I nagroda:
€2.000 (Nagroda Arcybiskupstwa Kolonii), prawykonanie i nagranie podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu "Musica Sacra Nova" 2017 w Brauweiler (Niemcy).

II nagroda: €1.500 (Nagroda Arcybiskupstwa Kolonii), prawykonanie i nagranie podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu "Musica Sacra Nova" 2017 w Brauweiler (Niemcy).

III nagroda: €1.000 (Nagroda Freundeskreis Brauweiler), prawykonanie i nagranie podczas koncertu Międzynarodowego Festiwalu "Musica Sacra Nova" 2017 w Brauweiler (Niemcy).

W przypadku przyznania nagród ex-aequo, kwota nagrody zostanie podzielona.
Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród.
Decyzje Jury są ostateczne.

ZGŁASZANIE UTWORÓW

1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem
2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu.
3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia
c) narodowość
d) adres, telefon, fax i e-mail,
e) tytuł kompozycji.
4. Zamknięta koperta, oznaczona literowym godłem, powinna zawierać również oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści:
„Oświadczam, iż zgłoszony do konkursu Musica Sacra Nova 2017 utwór nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie”.

5. Partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Musica Sacra Nova 2017 Composers Erzdiözesankirchenmusikdirektor Erzbistum Köln ‐ Generalvikariat HA Seelsorge Marzellenstr. 32 50668 Köln, Germany
Termin nadsyłania partytur upływa 31 grudnia 2016 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2017.

WPISOWE
30 €
za każdy zgłoszony utwór (lub równowartość w PLN)
powinno zostać wpłacone kartą kredytową online w systemie PayPal na stronie www.musicasacranova.com
lub przekazem bankowym na konto:
Instytut MUSICA SACRA
Credit Agricole 65 1940 1076 3070 3465 0000 0000
Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu
Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków.
Wpisowe nie podlega zwrotowi
Koszty operacji bankowych pokrywa beneficjent.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu
2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane
3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu
4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Jury 2017:


Vaclovas Augustinas – Litwa

Marian Borkowski – Polska

Eriks Ešenvalds - Latvia

Vincenzo De Gregorio - Włochy

Stephen Layton – Wielka Brytania

Jan Łukaszewski – Polska Enjott Schneider - Niemcy


Kontakt:

www.musicasacranova.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.