Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XIV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Muzyka przeszłości w świecie ponowoczesnym


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Muzyka przeszłości w świecie ponowoczesnym – która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Sali Prezydenckiej Akademii.

W centrum badawczego obszaru poznańskiej konferencji sytuuje się zawsze problematyka dzieła muzycznego oraz różnego typu relacji między teorią a praktyką artystyczną i kompozytorską. Tym razem organizatorzy konferencji proponują zastanowić się nad sposobem funkcjonowania muzycznej przeszłości w świecie ponowoczesnym, z uwzględnieniem całej niedookreśloności i niekonkretności owej ponowoczesnej fazy. Przedmiotem obrad w szczególności będzie:

  • muzyka wieków minionych jako źródło ponowoczesnych gier (wykorzystanie muzycznej tradycji w postaci metatekstów, cytatów, stylizacji etc.),
  • przestrzenie przeszłości kultury muzycznej i „nowa przeszłość” – przemiany kulturowe w postrzeganiu (recepcji i wartościowaniu) muzyki dawnych epok,
  • muzyczne sposoby upamiętniania dorobku poprzednich pokoleń,
  • wiedza o historii kultury muzycznej jako źródło inspiracji/pre-tekst współczesnej twórczości muzycznej,
  • współczesne dzieło muzyczne – analiza i interpretacja w perspektywie muzyki przeszłości,
  • tradycja muzyczna i pokolenie „cyfrowych tubylców” (digital natives) – sposoby wyjaśniania i interpretacji faktów kultury muzycznej,
  • tradycja muzyczna jako przedmiot współczesnej refleksji o muzyce.

 

Prezentacja referatu łącznie z przykładami muzycznymi nie powinna przekraczać 20 minut. Językiem konferencyjnym jest język polski oraz angielski, przy czym wygłaszaniu referatu w języku polskim powinna towarzyszyć prezentacja w języku angielskim lub przetłumaczony referat, dostarczony organizatorom do dnia 10 marca 2017 roku.

Uczestnikom konferencji organizatorzy oferują zakwaterowanie, wyżywienie oraz skromne honorarium.

Aby wziąć udział w Konferencji należy do dnia 10 stycznia 2017 r. wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w konferencji powinno zawierać (w języku polskim i angielskim):

  • tytuł wystąpienia,
  • notę biograficzną (do 400 znaków),
  • abstrakt referatu (do 3000 znaków).

 

Po otrzymaniu przez Państwa – do dnia 31 stycznia 2017 r. – informacji o przyjęciu w poczet uczestników konferencji, organizatorzy proszą – w terminie do 20 lutego 2017 r. – o uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł. na konto Akademii:

BZ WBK S.A. VI O/POZNAŃ 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

Zgłoszenie, temat, nota biograficzna i abstrakt oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać dr Julii Gołębiowskiej na adres: golebiowska.julia@gmail.com 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Akademii: http://amuz.edu.pl


Kontakt:

ul. św. Marcin 87

61-808 Poznań

www.amuz.edu.pl

Julia Gołębiowska: golebiowska.julia@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.