Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Konkurs Kompozytorski im. Józefa Patkowskiego


Organizator:  Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie

Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie organizuje w kwietniu 2017 roku I Konkurs Kompozytorski im. Józefa Patkowskiego, którego przedmiotem jest kompozycja akusmatyczna.

Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci polskich uczelni muzycznych oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, w wieku 20-30 lat, będący obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej lub zamieszkali w Polsce.

Pracą konkursową jest kompozycja o wysokich walorach estetycznych i zaawansowanej technologii, która – w zakresie tworzywa – będzie muzyczną transformacją materiałów źródłowych przygotowanych przez organizatorów Konkursu. Materiał źródłowy, nagrany w postaci plików stereofonicznych (częstotliwość próbkowania 48kHz, rozdzielczość 24 bity), będzie dostępny dla osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie po uprzednim nadesłaniu zgłoszenia. Kompozycja konkursowa (czas trwania od 6 do 8 minut) powinna być przeznaczona do wielokanałowej projekcji dźwięku (klasyczny układ stereofoniczny lub kwadrofoniczny) i dostarczona w postaci plików dźwiękowych WAVE (48kHz/24bity). Uczestnik może nadesłać co najwyżej 2 utwory, każdy opatrzony odrębnym godłem.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przysłanie pocztą elektroniczną – do dnia 20 grudnia 2016 roku – pisemnego zgłoszenia na adres: konkomp.j.pat@amuz.krakow.pl  (według instrukcji: pkt 7 Regulaminu Konkursu).

Powiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie w postaci e-maila aktywacyjnego, który zawierać będzie: link do folderu z materiałami źródłowymi oraz informacje, gdzie i jak należy przesłać kompozycje konkursowe (w terminie 1-15 marca 2017 roku), zostaną przekazane z podanego powyżej adresu do dnia 28 grudnia 2016 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas koncertu, który odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie (7 kwietnia 2017 roku).

Partnerem technologicznym jest krakowska firma Music Info sp. z o.o., która zapewni projekcję dźwiękową prac konkursowych zakwalifikowanych do finału, za pośrednictwem systemu EAW Radius. Rolę sekretarza Konkursu pełni mgr Piotr Roemer.

Wszelką korespondencję (zgłoszenie udziału, ewentualne zapytania i wątpliwości, etc) należy kierować na adres konkomp.j.pat@amuz.krakow.pl – jedyny dostępny dla Uczestników.

Inicjatorem i koordynatorem projektu jest dr hab. Magdalena Długosz.

Regulamin dostępny jest na stronie: www.amuz.krakow.pl


Kontakt:

Akademia Muzyczna w Krakowie

Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

ul. św. Tomasza 43

31-027 Kraków

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.