Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs Kompozytorski „Legnica Cantat” - Legnica, 12.02.2017


Organizator:  Legnickie Centrum Kultury

Konkurs odbywa się każdego roku, jako integralna część Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat”. Do Konkursu mogą przystąpić kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.

Termin nadsyłania partytur upływa 12 lutego 2017 roku. Decyduje data wpływu do organizatora.

Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2015 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, które zostaną wykonane podczas 48. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.

Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych i instrumentów perkusyjnych), do tekstu w języku polskim. Tematyka utworu dowolna – religijna lub świecka. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

I nagroda: 2500 PLN

II nagroda: 1500 PLN

III nagroda: 500 PLN

ZOBACZ: Regulamin Konkursu


Kontakt:

Legnickie Centrum Kultury

59-220 Legnica

ul. Chojnowska 2

konkurskompozytorski@lck.art.pl

Z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.