Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

59. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2017


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich

Związek Kompozytorów Polskich ogłasza kolejną edycję Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

 

REGULAMIN

59. KONKURSU MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. TADEUSZA BAIRDA

 

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Realizuje on ideę Patrona Konkursu, jaką jest inspirowanie kameralnej twórczości młodych nawiązującej – na różne sposoby – do wartości obecnych w Jego dziełach. Nagrodę główną w Konkursie funduje Pani Alina Baird. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Przedmiotem Konkursu w roku 2017 jest utwór na altówkę i perkusję (1 wykonawca). Czas trwania 10’-15’.

Główną ideę Konkursu stanowi nawiązanie do typowej dla Tadeusza Bairda formy narracyjnej, o swoistej „fabule”, wyrazistym ukształtowaniu dramaturgii i silnie przemawiającej ekspresji. Z drugiej strony szczególna wrażliwość Patrona konkursu na kolorystykę w jej różnych wymiarach będzie miała okazję przejawić się w doborze, dyspozycji przestrzennej i wykorzystaniu instrumentarium perkusyjnego (wykaz instrumentów w załączniku).

2) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

3) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 30 stycznia 2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w czerwcu 2018 roku.

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania partytur dla każdego z wykonawców z pomniejszoną partią drugiego wykonawcy.

4) Nagroda im. Tadeusza Bairda stanowi równowartość 2500 dolarów USA – z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Marty Ptaszyńskiej.

5) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 30 listopada 2017 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda".

Do ww. materiałów należy dołączyć kopertę (opatrzoną tym samym godłem) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys.

*************************************************************************************************

INSTRUMENTARIUM PERKUSYJNE

membranofony:

tamburo militare con corde 14''

5 tom-toms 8'', 10'', 12'', 14'', 16''

2 bonghi

2 congi

ocean drum

 

idiofony metalowe:

campanelli (g-c3)

vibrafono (3 oktawy)

11 crotali (jedna oktawa chromatyczna)

11 Thai gongs (f, g, a, a#, c1, d1, e1, f#1,g#1, a#1, c2)

3 piatti 14'', 16'', 18''

piatto cinese 22”

3 cow bells

triangolo

flexaton

metal chimes

waterphone

tam-tam 28”

 

idiofony drewniane:

silofono (3,5 oktawy)

2 claves

5 blocchi di legnio (wood blocks)

5 blocchi di legnio coreani (tempelbloks)

guiro

2 maracas

bamboo chimes

raganella

 

pozostałe:

vibraslap

shaker


Kontakt:

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.