Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja Naukowa „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku” – Szczecin, 12–13 V 2017


Organizator:  Akademia Sztuki w Szczecinie

W dniach 12 –13 maja 2017 roku w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się Konferencja Naukowa „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku” oraz Koncert muzyki najnowszej. Celem projektu jest analiza zjawiska twórczych nawiązań do epok minionych w muzyce II połowy XX i początku XXI wieku.

Przewidywana jest część teoretyczna, której trzon stanowić będą wykłady współczesnych kompozytorów polskich, a także koncert muzyki najnowszej, prezentujący utwory wspomnianych twórców. Celem obu tych zdarzeń jest stworzenie możliwości dialogu pomiędzy twórcami, teoretykami i wszystkimi osobami interesującymi się zagadnieniami muzyki najnowszej, przyczynienie się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w tej dziedzinie sztuki oraz przybliżenie omawianej problematyki zarówno muzykom profesjonalistom, nie zajmującym się dotychczas muzyką współczesną, jak i słuchaczom amatorom.

W projekcie udział wezmą: dr hab. prof. AM Sławomir Zamuszko (Gdańsk; temat referatu: Forma (post)sonatowa – przykłady z własnej twórczości), dr hab. Artur Kroschel (Poznań; Moja muzyka w kontekście tradycji – próba autorefleksji), dr Anna Ignatowicz-Glińska (Warszawa; Współczesny kompozytor – konkwistador, kustosz czy więzień historii? Refleksje na przykładzie własnej twórczości), dr Katarzyna Kwiecień-Długosz (Zielona Góra/Poznań; Dialog elektroniki z tradycją na przykładzie mojej kompozycji „Paplanina. Cztery sitodruki” na taśmę (2017)), dr Aldona Nawrocka-Woźniak (Warszawa; „Sonata il mezzo del suono”(2012) na fortepian – jako reinterpretacja klasycznego wzorca formy sonatowej), dr Bartosz Kowalski-Banasewicz (Warszawa; Czas rzeczywisty – czas postrzegany: twórcze eksperymenty z czasem na przykładzie wybranych kompozycji mojego autorstwa), mgr Aleksandra Garbal (Toszek; Dialog nowoczesności z tradycją w mojej muzyce), mgr Magdalena Krasińska (Warszawa; Dialog teraźniejszości z przeszłością z perspektywy filozofii i estetyki muzyki) oraz dr Artur Cieślak (Szczecin; Spojrzenia za siebie. W poszukiwaniu własnych korzeni twórczych).

Na program koncertu złożą się następujące utwory: prawykonanie Kamiennej mozaiki na wibrafon (2016) Anny Ignatowicz-Glińskiej /wykonawca: Antonina Kadur (wibrafon)/ oraz Sonatiny na fortepian na cztery ręce (2015) Katarzyny Kwiecień-Długosz /wykonawcy: Aleksandra Pstrągowska, Krzysztof Figiel (fortepian)/, Caprice-fantaisie na skrzypce (2004) Sławomira Zamuszko /wykonawca: Alicja Pilarczyk (skrzypce)/, NONmusica INhumana na taśmę (2002) Aldony Nawrockiej, In Affecto na skrzypce (2015) Bartosza Kowalskiego /wykonawca: Edyta Karpińska (skrzypce)/, Nokturny op. 7 na fortepian (2014-2017) Aleksandry Garbal /wykonawca: Anna Paras (fortepian)/, Litotes na flet i perkusję (2014) Artura Kroschela /wykonawcy: Małgorzata Hlawsa (flet), Antonina Kadur (perkusja)/ oraz Reminiscencja na saksofon i fortepian (2002) i Cadenza na wiolonczelę (2004) Artura Cieślaka /wykonawcy: Mateusz Sawicki (saksofon), Karolina Kruczyk (fortepian), Natalia Wesołowska (wiolonczela)/.

ZOBACZ: program wydarzenia


Kontakt:

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.