Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja „Studio Eksperymentalne Polskiego Radia” – Łódź, 13-14 X 2017


Organizator:  Instytut Adama Mickiewicza, Muzeum Sztuki w Łodzi

W dniach 13 i 14 października 2017 roku Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi organizują konferencję poświęconą Studiu Eksperymentalnemu Polskiego Radia (SEPR) w związku z 60. rocznicą powołania placówki do życia.

Konferencja w Muzeum Sztuki w Łodzi z jednej strony posłuży opracowaniu historii studia i jej upowszechnieniu poza polem muzyki, w obszarze sztuk wizualnych i kinematografii. Jej celem będzie również spojrzenie na SEPR jako instytucję pionierską, zorientowaną na audiowizualny eksperyment, będącą pod wpływem inspiracji z pola sztuk wizualnych i happeningu, a także będzie próbą powołania do życia nowego języka do interpretacji jego dziedzictwa.

Tematyką poszczególnych wystąpień będą m.in. warunki społeczno-historyczne działalności Studia Eksperymentalnego, a także recepcja realizowanych w nim utworów, zarówno kompozycji autonomicznych, jak i muzycznych ilustracji. Konferencja będzie także refleksją nad nowymi gatunkami muzycznymi, dla których uformowania się Studio było katalizatorem czy zagadnienie prowadzonych tam z powodzeniem działań interdyscyplinarnych.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania tematów wystąpień, poświęconych m.in. takim aspektom działalności Studia Eksperymentalnego, jak:

•wpływ przełomu technologicznego na rozwój nowej muzyki w krajach socjalistycznych;

•innowacje w zakresie organizacji pracy i produkcji;

•związki z artystami wizualnymi i instytucjami wystawienniczymi;

•współpraca z kinematografią.

Abstrakty wystąpień konferencyjnych (200-300 słów) wraz z CV w języku polskim lub angielskim należy przesłać na adres: cm@msl.org.pl . Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną autorzy wyłonieni w ramach otwartego naboru.

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa 11 czerwca 2017 roku. Materiały nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie osoby wytypowane w naborze otrzymają potwierdzenie udziału do końca czerwca br. Instytut Adama Mickiewicza zapewni pokrycie kosztów podróży i zakwaterowanie w Łodzi na czas trwania konferencji.

Dodatkowe informacje – na stronie: http://msl.org.pl


Kontakt:

cm@msl.org.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.