Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – 11-13 września 2017, Pałac Ostromecko


Organizator:  Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Muzyki i Tańca

I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna to wydarzenie mające na celu uchwycenie współczesnego stanu wiedzy o instrumentach muzycznych w Polsce poprzez prezentację dorobku środowisk badawczych, omówienie potrzeb i problemów poszczególnych dyscyplin, wyznaczenie kierunku dalszych badań oraz utworzenie siatki istotnych dla współpracy kontaktów. Pierwszy termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 roku.

Będzie to pierwsza ogólnopolska platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się instrumentarium muzycznym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzealnictwa, konserwacji zabytków, edukacji i animacji kultury.

Organizatorami wydarzenia są Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Radę naukową tworzą polscy instrumentolodzy: profesor emeritus dr hab. Beniamin Vogel oraz prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski. Konferencja odbędzie się w siedzibie jednej z największych polskich kolekcji historycznych fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku.

Udział w Konferencji wezmą przedstawiciele środowisk zajmujących się w Polsce instrumentarium muzycznym jako tematem badań naukowych, obiektem publicznego eksponowania i opieki konserwatorskiej, prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych oraz działań artystycznych: muzykolodzy, muzealnicy, konserwatorzy zabytków, lutnicy, stroiciele i budowniczowie fortepianów, historycy sztuki, kulturoznawcy oraz muzycy-instrumentaliści, w tym także wykonawcy ludowi.

Podczas trzydniowego spotkania odbędą się wykłady, prezentacje, dyskusje i koncerty, ze szczególnym uwzględnieniem wykonawstwa na instrumentach historycznych. Przewidziana jest część teoretyczna w formie paneli dyskusyjnych, omówienie problemów wykonawczych, demonstracje możliwości zabytkowych instrumentów oraz koncerty uznanych artystów. Zapis wykładów i koncertów zostanie połączony z największą cyfrową kolekcją instrumentów muzycznych w Polsce www.instrumenty.edu.pl stworzoną przez Instytut Muzyki i Tańca.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji oraz do zgłaszania tematów prezentujących dokonania poszczególnych dyscyplin w zakresie instrumentologii, przedstawiania zbiorów i kolekcji muzealnych, podejmowania zagadnień związanych z konserwacją, renowacją i budową instrumentów, a także edukacją i wykonawstwem na instrumentach historycznych, wskazywania potrzeb i problemów badaczy i pracowników instytucji gromadzących instrumenty muzyczne. Preferowaną formą wystąpienia będzie ogólna prezentacja tematu (do 30 minut), postulaty działań oraz czynny udział wszystkich uczestników w panelach dyskusyjnych.

Pierwszy termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 roku.

Zgłoszenia i tematy należy przesyłać na adresy mailowe: Agata Mierzejewska: mierzejewska.agata@gmail.com oraz Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

Konferencja rozpocznie się w poniedziałek 11 września o godz. 15.00 i zakończy się we środę 13 września około godz. 15.00. Referenci zakwaterowani będą w Pałacu Ostromecko.

Więcej: http://blog.instrumenty.edu.pl


Kontakt:

Agata Mierzejewska: mierzejewska.agata@gmail.com

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.