Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna „Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki” – Warszawa, 23–24 IX 2017


Organizator:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza w dniach 23–24 września 2017 roku do udziału w Konferencji naukowo-artystycznej „Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki".

W roku 2016 odszedł jeden z najwybitniejszych muzyków naszych czasów, metaforyczny ‘Demiurg Nowej Muzyki’ – Pierre Boulez. Okoliczność ta pozwala na przyjrzenie się jego wielowymiarowej działalności z punktu widzenia twórczości kompozytorskiej, dyrygenckiej, publicystycznej, pedagogicznej, jak również jako kierownika instytucji – zwłaszcza IRCAM – oraz organizatora życia kulturalnego. Konferencja stanowi także imprezę towarzyszącą 60. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Celem konferencji jest prezentacja sylwetki Pierre’a Bouleza w wielu kontekstach humanistycznych, a ponadto spuścizny jego dokonań w ujęciu współczesnych nam badaczy, muzyków, kompozytorów czy dyrygentów.

Proponowane obszary tematyczne: kompozycja – dyrygentura – teoria muzyki – teatr – taniec – filozofia– nauki ścisłe – instytucje kultury – festiwale.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia, słowami kluczowymi, pełną afiliacją oraz abstraktem (500-700 znaków) w języku polskim lub/i angielskim należy nadsyłać na formularzu udziału w konferencji do dnia 26 sierpnia 2017 roku w formie elektronicznej na adres: boulezumfc@gmail.com.

Przewidziana jest recenzowana publikacja książkowa w postaci monografii wieloautorskiej, która zawierać będzie m.in. referaty wygłoszone podczas Konferencji. W związku z tym uczestnicy proszeni są o przesłanie tekstu do druku wersji elektronicznej do dnia 23 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje – na stronie: www.chopin.edu.pl


Kontakt:

boulezumfc@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.