Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

V Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis" – Wrocław, 12-13 XII 2017


Organizator:  Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego zapraszają na V Międzynarodową Konferencję „Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12–13 grudnia 2017 roku.

Celem tego projektu naukowego jest pogłębianie wiedzy, konfrontacja stanowisk oraz wymiana doświadczeń w zakresie analizy muzycznej. Udział w tegorocznej konferencji naukowców z Brazylii, ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów europejskich, takich jak: Austria, Belgia, Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania przyczyni się do realizacji zamierzonego celu.

Podczas ośmiu sesji konferencji dyskutowane będą relacje między analizą i interpretacją, zaprezentowane zostaną koncepcje teoretyczne i metody analizy muzycznej, zwrócona będzie uwaga na szerokie zastosowanie analizy m.in. w badaniu źródeł muzycznych, stylu i techniki kompozytorskiej, w recepcji i percepcji muzyki. Szczególne zainteresowanie badaczy skierowane będzie w stronę analizy semiotycznej muzyki. Poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: reprezentacja w muzyce, transmedializacja, translacja intersemiotyczna, interdyskurs, intertekstualność, topika. Zwrócona zostanie uwaga na rolę narzędzi semiotycznych w procesie odkrywania sensu i konstruowaniu muzycznego znaczenia. Podniesiony zostanie ponadto problem kompetencji muzycznych, tak ważnych w procesie komunikacji społecznej. Omówiona zostanie również twórczość polskich kompozytorów XX–XXI wieków, m. in.: „La Lutte de Jacob avec l'Ange” Aleksandra Tansmana: muzyczna ekfraza obrazu Paula Gauguina (Siglind Bruhn), Koncepcja „ekomuzyki” w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (Katarzyna Bartos), „Sonata” na organy Bolesława Szabelskiego – aspekty harmoniczne, fakturalne i gatunkowe (Tomasz Kienik), Musica profana Pawła Łukaszewskiego na przykładzie „Sinfonietty” na orkiestrę smyczkową (Iwona Świdnicka), „Poleciały pieśni moje" Marii Konopnickiej w muzycznej interpretacji wybranych kompozytorów przełomu XIX i XX wieku (Agnieszka Zwierzycka), Transformacje gatunków muzycznych w twórczości Agaty Zubel a problem komunikacji społecznej (Anna Granat-Janki).

Oprawę artystyczną konferencji stanowić będzie koncert wypełniony muzyką jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich XX wieku – Karola Szymanowskiego, zorganizowany dla uświetnienia 80. rocznicy jego śmierci (12 grudnia o godz. 19.00, Sala Koncertowa Akademii). Z koncertem korespondować będzie tematycznie wystawa poświęcona Karolowi Szymanowskiemu zatytułowana „… nuty zerwane z Giewontu”.  Kierownikiem naukowym i artystycznym przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Anna Granat-Janki.

POBIERZ: program Konferencji.


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław

pl. Jana Pawła II nr 2

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.