Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna 2018: „Integracja dzieła: od miniatury po wielkie formy” – Warszawa, wrzesień 2018


Organizator:  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do udziału w konferencji chopinologicznej „Integracja dzieła: od miniatury po wielkie formy”. Celem konferencji jest zbadanie sposobów integracji dzieł muzyki instrumentalnej w I połowie XIX wieku. Analiza metod i czynników scalających dzieło muzyczne wczesnego romantyzmu, od miniatur aż po wielkie formy, jest istotnym sposobem rozpoznawania warsztatu kompozytorskiego, a za tym – definiowania stylów indywidualnych twórców i stylu epoki.

Proponowane zakresy tematyczne na rok 2018.

I. Gatunki muzyczne;

1. Gatunek jako sposób kształtowania materiału dźwiękowego;

2. Gatunek jako sposób komunikacji społecznej - relacja między publicznością a artystą, wpływ recepcji na decyzje dotyczące gatunku, formy i kształtowania elementów muzycznych;

3. Zacieranie granic między gatunkami - tradycyjne lub nowoczesne środki kompozytorskie:

• elementy popularne w gatunkach postklasycznych;

• wpływ form tanecznych na gatunki nietaneczne;

• łączenie cech różnych gatunków w formach cyklicznych i niecyklicznych;

• romantycy i ich poprzednicy – różnice wśród twórców romantyzmu.

II. Forma i struktura.

1. Wpływ miniatury na kształtowanie formy muzycznej: forma sonatowa, wielkie formy oraz formy cykliczne;

2. dzieło muzyczne jako opus. Metody integracji;

3. Strukturalizacja dzieła muzycznego:

• symetria versus linearyzm w myśleniu o strukturze muzycznej;

• użycie tradycyjnych lub nowoczesnych form w gatunkach muzycznych;

• budowanie napięcia i punktów kulminacyjnych w dziele muzycznym.

III. Kultura i komunikacja.

Aspekty pedagogiczne i ich wpływ na kreatywność podejścia kompozytorów:

• jak metody nauczania oddziałują na proces kompozytorski (np. Chopin i Mendelssohn versus Berlioz i Liszt), jak kształcenie muzyczne wpływa na materiał muzyczny;

• ewolucja pedagogiki w XIX-wiecznej Europie - od indywidualnych relacji do zajęć w konserwatorium.

IV. Elementy recepcji.

Tradycje analityczne – porównanie metod analitycznych (zakończone dyskusją panelową).

Terminy.

Konferencja jest zaplanowana na wrzesień 2018 r. Organizatorzy proszą o nadsyłanie proponowanych tytułów wystąpień oraz abstraktów do 31 stycznia 2018 na adres conference@nifc.pl.

Nadesłane abstrakty, o objętości do 1800 znaków, powinny zawierać: stawianą hipotezę, informację o metodzie, o materiale, jaki zostanie poddany analizie przez referenta, oraz wynikłe z badania wnioski.

Komitet naukowy wybierze referaty nie później niż w kwietniu 2018 r.

Zaproszeni do udziału w konferencji uczestnicy zobowiązani będą do przesłania pełnych tekstów swoich wystąpień do 1 sierpnia 2018; treść wystąpień zostanie udostępniona wyłącznie wszystkim pozostałym uczestnikom konferencji przed jej rozpoczęciem.

Język konferencji.

Obrady konferencji odbywać się będą w językach angielskim i polskim.

Koszty konferencji.

Organizator pobiera opłatę konferencyjną w wysokości: 50 euro [200 zł], którą należy wpłacić na konto Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w okresie między 31 marca 2018 a 30 sierpnia 2018 r. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji, jednak nie zwraca kosztów podróży.

Książka pokonferencyjna.

Materiały zgodnie z wyborem organizatorów będą opublikowane. Uczestnicy konferencji zostaną poproszeni o podpisanie zgody na publikację swoich artykułów. Zgłoszone i przedstawione artykuły mogą zostać zredagowane i zaktualizowane do potrzeb publikacji.

Komitet naukowy.

prof. Jim Samson, Royal Holloway, University of London

prof. Zofia Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

dr Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Więcej informacji: www.chopin.nifc.pl 


Kontakt:

Wszelkie pytania należy kierować do p. Ewy Boguli: ebogula@nifc.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.