Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

IV Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im P. Perkowskiego – Toruń 2018


Organizator:  Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu;

2. Patronem Konkursu jest Piotr Perkowski (1901–1990) kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, dyrektor Konserwatorium Muzycznego w Toruniu w latach 1936-1939;

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce oraz dla kompozytorów urodzonych nie wcześniej niż 13 sierpnia 1997 roku;

4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu o charakterze uroczystym nawiązującego do polskiej muzyki ludowej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

a) kategoria pierwsza – na orkiestrę symfoniczną (6vn1, 6vn2 , 4vl, 4vc, 1cb – 2 fl, 2ob, 2cl – 2tr, 2tn -- timp +1) (mile widziana forma kujawiaka)

b) kategoria druga – na zespół jazzujący (1ob, 2cl, 1fg, 2 sax alt, sax t, sax br, 1cr, 2 tr, 2 tn, 1cb, batteria)

5. Wykonawcą utworów będą szkolne zespoły, więc stopień trudności musi uwzględniać możliwości uczniów szkoły muzycznej II stopnia;

6. Czas trwania utworu: 4 - 7 minut;

7. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór w każdej kategorii (maksymalnie trzy utwory);

8. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). O wyborze partytur uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni. Wykonanie wybranych utworów odbędzie się 14 grudnia 2018 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród;

9. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody.

10. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:

  • I nagroda: 750 złotych
  • II nagroda: 500 złotych
  • III nagroda: 300 złotych

11. Jury może zarządzić inny podział nagród.

Zgłaszanie utworów.

12. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem. W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać: imię i nazwisko kompozytora, datę i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres szkoły, tytuł kompozycji, podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na rejestrację oraz niekomercyjne wydanie na płycie CD mojej kompozycji (tytuł utworu)”.

Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń

z dopiskiem: "IV Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego".

13. Termin nadsyłania partytur upływa 13 sierpnia 2018 (decyduje data stempla pocztowego);

14. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.

Koncert Finałowy i uwagi końcowe.

15. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania i nagrania płyty CD nadesłanych utworów. Podczas uroczystego Koncertu kompozytorzy zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;

16. W skład Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;

17. Decyzje Jury są ostateczne;

18. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;

19. Dodatkowe informacje:

Sekretarz Konkursu Magdalena Cynk

tel. 501153208

e-mail: mcynkm@gimakad.torun.pl 


Kontakt:

Sekretarz Konkursu Magdalena Cynk

tel. 501153208

e-mail: mcynkm@gimakad.torun.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.