Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego – Katowice, 10-23 IX 2018


Organizator:  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego. Pierwszą edycję zaplanowano w dniach 10-23 września 2018 roku.

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego to inicjatywa, mająca na celu popularyzację polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia postaci Karola Szymanowskiego i jego twórczości, będącej istotną częścią narodowego dziedzictwa kulturowego.

Organizatorem Konkursu jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, współorganizatorami: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Katowice, Polskie Radio S.A., Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Katowice.

Konkurs odbywać się będzie w Katowicach – Mieście Kreatywnym Muzyki UNESCO – w cyklu 5-letnim, w 5 kategoriach: fortepian, skrzypce, śpiew, kwartet smyczkowy i kompozycja.

Przesłuchania konkursowe I i II etapu odbywać się będą równolegle w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Finał konkursu, w trakcie którego solistom towarzyszyć będzie orkiestra NOSPR, i uroczysta gala odbędą się w sali koncertowej NOSPR.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

•fortepian – 31.05.2018 r.

•skrzypce – 31.05.2018 r.

•kwartet smyczkowy – 31.05.2018 r.

•śpiew – 31.05.2018 r.

•kompozycja – 16.08.2018 r.

Przewidywana pula nagród we wszystkich pięciu kategoriach to 287 000 EUR. Oprócz nagród głównych (I, II i III nagroda w każdej kategorii), we wszystkich kategoriach wykonawczych zostaną przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego, a w kategoriach skrzypce i śpiew – także nagroda dla najlepszego pianisty-kameralisty.

Regulaminy i karty zgłoszeń dostępne są na stronie: http://www.nospr.org.pl/pl/konkurs-szymanowskiego/ 

Patronat medialny nad Konkursem objęlo Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


Kontakt:

http://www.nospr.org.pl/pl/konkurs-szymanowskiego/

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.