Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

IV Przegląd Altowiolowy im. Tadeusza Goneta – 23–24 VI 2018, Kraków


Organizator:  Polskie Towarzystwo Altowiolowe, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Polskie Towarzystwo Altowiolowe oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie zaprasza do udziału w IV Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta, który odbędzie się w Krakowie w dniach 23 – 24 czerwca 2018 roku.

Przegląd Altowiolowy ma na celu upamiętnienie wyjątkowej postaci krakowskiej altowiolistyki Tadeusza Goneta, niezwykle zasłużonego dla podwalin polskiej dydaktyki altowiolowej, długoletniego koncertmistrza Filharmonii Krakowskiej, wykładowcę akademickiego, pedagoga szkół średnich oraz znanego edytora. W ubiegłym roku przyjechało do Krakowa ponad 30 młodych adeptów gry na altówce.

Turniej przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • I grupa – urodzeni po 1 stycznia 1999;
  • II grupa – urodzeni między 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 1999;
  • III grupa – bez limitu wieku (zarówno dolnej, jak i górnej granicy).

W programie obowiązkowym Konkursu znajdą się utwory Krzysztofa Pendereckiego i Grażyny Bacewicz.

Koncert Laureatów będzie miał miejsce w Domu Józefa Mehoffera przy ul. Krupniczej 26 w miejscu o tyle szczególnym, ponieważ pod numerem 34 przy tej samej ulicy mieszkał profesor Tadeusz Gonet.

Nagrody finansowe przewidziane są dla uczestników w grupie bez limitu wieku. W pozostałych grupach przewidziane są nagrody rzeczowe. Oprócz dyplomów oraz nagród pieniężnych przewidziany jest udział Laureatów w koncertach na terenie Krakowa, a Laureat I miejsca w grupie bez limitu wieku zostanie zaproszony do udziału w koncercie w ramach cykli koncertów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Altowiolowe.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: ptal@op.pl do dnia 15 czerwca 2018 roku.

Regulamin oraz Karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie http://www.ptal.art.pl


Kontakt:

Polskie Towarzystwo Altowiolowe

www.ptal.art.pl 

ul. Felicjanek 27

31-103 Kraków

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.