Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C F I K M N O S T V W X Z

IX Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego – Warszawa 2018


Organizator:  Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich

Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego. Od tego roku konkurs jest otwarty dla wszystkich młodych, polskich kompozytorów, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

REGULAMIN

1. Celem Konkursu organizowanego przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich jest promocja twórczości młodych kompozytorów (do 30. roku życia) poprzez wykonanie ich utworów w ramach dorocznego koncertu KM ZKP towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

2. Patronat Konkursu wskazuje na sylwetkę Zygmunta Mycielskiego (1907-1987), wybitnego polskiego kompozytora i eseisty, Prezesa ZKP (1948-50), wieloletniego Członka Komisji Kwalifikacyjnej ZKP i Opiekuna KM ZKP, który swoją wszechstronną, erudycyjną publicystyką i działalnością społeczną przyczynił się do powołania Festiwalu „Warszawska Jesień” i odkrycia odrębności polskiej szkoły kompozytorskiej.

3. Przedmiotem IX Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego jest utwór na instrument solo (do wyboru: klarnet, saksofon, akordeon, fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela) z możliwym użyciem taśmy, środków multimedialnych i live electronics.

4. Czas trwania utworu powinien mieścić się w przedziale od 5 do 9 minut.

5. Nagrodą w Konkursie są wykonanie wyłonionych przez Jury utworów podczas koncertów Koła Młodych ZKP towarzyszących Festiwalowi „Warszawska Jesień 2018”.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania koncertów w przypadku niewystarczających środków finansowych przyznanych na realizację koncertów KM ZKP.

7. Jury Konkursu zostanie powołane przez Zarząd KM ZKP.

8. Termin nadsyłania utworów upływa 1 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data nadesłania partytury drogą mailową).

9. Partytury można wysyłać pocztą lub drogą mailową. Partytura musi być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Do partytury wysyłanej pocztą należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres kompozytora, numer telefonu, e-mail, krótki życiorys, datę powstania kompozycji, komentarz do utworu oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym uczestnik konkursu w przypadku nagrodzenia i wykonania jego utworu na Koncercie Koła Młodych podczas „Warszawskiej Jesieni” 2018 zrzeka się tantiem od tegoż wykonania, nagrania na płycie kroniki „Warszawskiej Jesieni” oraz ewentualnej emisji radiowej i internetowej. Do oznaczonej godłem partytury wysyłanej drogą mailową należy dołączyć dwa pliki:

1) plik zawierający ww. informacje o kompozytorze i nadesłanym utworze oraz

2) plik z ww. własnoręcznie podpisanym oświadczeniem.

Nazwy wysłanych plików, a także ewentualna warstwa elektroniczna, powinny zawierać w tytule wyłącznie godło kompozytora i tytuł nadesłanego utworu. Kompozytorzy, którzy w swoich utworach wykorzystują elektronikę i środki multimedialne mają obowiązek załączyć opis wymagań sprzętowych i technicznych kompozycji. Pliki audio i video należy wysyłać drogą mailową.

10. Zgłoszenia i partytury należy przesyłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich

„Konkurs Kompozytorski Koła Młodych”

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

lub na adres: konkursmycielskiego@gmail.com 

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Koła Młodych ZKP: www.kolomlodych.zkp.org.pl oraz zostaną nadesłane drogą mailową. Wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować na adres mailowy: kolomlodychzkp@gmail.com 

12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13. Kompozycje, które nie spełniają wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

14. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu.


Kontakt:

Związek Kompozytorów Polskich

„Konkurs Kompozytorski Koła Młodych”

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

konkursmycielskiego@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.