Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

IV Międzynarodowa Konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne” – 27-28 XI 2018, Bydgoszcz


Organizator:  Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne”, kontynuującej cykl sympozjów pod nazwą „Interpretatio artis musicae”. Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018 roku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7.

Igor Strawiński postulował, by nie „fetyszyzować swej narodowości, gdyż sztuka winna dążyć do wartości uniwersalnych i łączyć wszystkich ludzi w jedną społeczność, uznając ideę piękna i poszukiwania wiecznej prawdy oraz powszechnego dobra”. Karol Szymanowski, wypowiadając się na temat społecznych funkcji muzyki polskiej, apelował: „niech będzie «narodową» w rasowej swej odrębności, niech jednak bez lęku dąży tam, gdzie wznoszone przez nią wartości stają się już ogólnoludzkimi”. Wiek XXI, epoka globalizacji i uniwersalizacji kultury, zachęca do zadawania pytań o aktualność dyskursu stawiającego na jednej szali tożsamość narodową artysty i tworzonej przez niego sztuki, na drugiej – uniwersalizm postaw artystycznych. Tę perspektywę interpretowania dzieła muzycznego, w roku 100. rocznicy odzyskania przez państwo Polskie niepodległości, proponujemy jako temat IV Konferencji z cyklu „Interpretacje dzieła muzycznego”. Szczególną uwagę kierujemy na następujące zagadnienia:

• tożsamości narodowej w muzyce – jej historycznych determinant i funkcji społecznych,

• funkcji folkloru w kreowaniu dzieł muzycznych uosabiających jedną z wymienionych postaw,

• wartości uniwersalnych jako kryteriów tworzenia dzieł muzycznych,

• polemik estetycznych, które wywarły wpływ na upowszechnienie się określonych postaw artystycznych w muzyce,

• autorefleksji kompozytorskiej jako świadectwa określonych postaw estetycznych.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie drogą elektroniczną tematów wystąpień wraz z abstraktem (do 700 wyrazów) do dnia 30 maja 2018 roku na adres Barbary Mielcarek-Krzyżanowskiej (barbaramk@poczta.onet.pl). Osoby, których tematy zostaną zakwalifikowane do programu konferencji, powiadomione zostaną drogą mailową do dnia 31 lipca br. Informujemy również, że czas wystąpień nie powinien przekroczyć 20-25 minut. Językami konferencyjnymi są język polski i angielski.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w pokojach gościnnych uczelni lub hotelu po preferencyjnych dla uczestników konferencji cenach.

Tradycyjnie, integralną częścią organizowanych konferencji są koncerty, uwzględniające w repertuarze utwory twórców bydgoskich oraz innych kompozytorów. Planowane jest opublikowanie tekstów zaprezentowanych podczas konferencji.


Kontakt:

barbaramk@poczta.onet.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.