Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

III Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Muzyczny „Debiuty” – Łapy, 20–21 czerwca 2018


Organizator:  Dom Kultury w Łapach, Fundacja Aktywizacja

W dniach 20–21 czerwca 2018 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapach (ul. Nowy Rynek 15) odbędzie się III Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Muzyczny „Debiuty”, który ma charakter konkursowy.

Celem przedsięwzięcia jest: promowanie młodych talentów; rozwijanie zainteresowań muzyką instrumentalną i wokalną; doskonalenie poziomu wykonawczego; prezentacja umiejętności muzycznych na scenie przed publicznością i mobilizacja do dalszych osiągnięć muzycznych.

Uczestnikami festiwalu są: a) uczniowie Ognisk Muzycznych; b) uczestnicy pracowni muzycznych działających przy Domach Kultury i innych ośrodkach kultury; c) uczniowie niepublicznych szkół muzycznych bez uprawnień szkoły publicznej; d) uczniowie uczący się gry na instrumentach w szkołach, klubach, orkiestrach i innych.

Uczestnicy przygotowują program składający się z dowolnie wybranych dwóch utworów o różnej stylistyce. Uczestnik ma prawo wystąpić w kategorii solowej w konkursie z wybranego instrumentu, w kategorii zespołowej oraz wystąpić w roli akompaniatora. Czas wykonywania programu wynosi maksymalnie 15 minut w kategorii zespołów.

Festiwal ma charakter konkursowy z podziałem na rodzaj konkursu i kategorie: Fortepian, Skrzypce, Gitara klasyczna i elektryczna, Akordeon, Keyboard, Instrumenty dęte, Zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne.

Organizator przewiduje nagrody dla Laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Warunkami uczestnictwa w Festiwalu jest rejestracja elektroniczna poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Festiwalu, opłata akredytacji, dostarczenie podpisanej „Karty uczestnika” (uczestnik otrzymuje pocztą elektroniczną) do Biura Festiwalu najpóźniej w dniu imprezy.

Regulamin dostępny jest na stronie: https://dklapy.pl/debiuty 


Kontakt:

Biuro Festiwalowe: Dariusz Gumowski, kierownik ds. animacji kultury

tel. 513 105 398

Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00

e-mail: debiuty@dklapy.pl 

Strona informacyjna Festiwalu: http://dklapy.pl/debiuty 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.