Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16–18 IX 2018


Organizator:  Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.Współorganizator: Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Wokół zagadnień konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentarium muzycznego skupią się obrady II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, organizowanej w dniach 16–18 września 2018 roku przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w siedzibie Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. Andrzeja Szwalbego w Ostromecku.

Problemy konstrukcji, rekonstrukcji i destrukcji instrumentów muzycznych dotyczą szeregu dyscyplin muzycznych, jak lutnictwo, fortepianmistrzostwo, budownictwo instrumentów tradycyjnych, jak również niemuzycznych, jak muzealnictwo, kulturoznawstwo czy archeologia.

Dostępność obiektów (muzealnych) do gry oraz potrzeba ich restauracji, w czasach otwierania się instytucji na nowe trendy i próby przeformułowania ich celów, staje się ponownie pytaniem otwartym, na gruncie którego wyrasta także zagadnienie zasadności dokonywanych renowacji. Temat rekonstrukcji jest istotny także dla sfery instrumentów tradycyjnych, począwszy od wykopalisk, poprzez ikonografię, po współczesne próby interpretacji wizerunków instrumentów muzycznych z przeszłości (dokonywane często przez amatorów) oraz różnorodne innowacje. Ważnym punktem rozważań jest też rekonstrukcja samej tradycji muzycznej oraz dawnego wykonawstwa i metod odtwarzania audiosfery przeszłości.

Zasygnalizowany zostanie także temat współcześnie tworzonych eksperymentalnych instrumentów akustycznych.

II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna oprócz części poświęconej standardowym referatom, odpowie na powstałą w minionym roku potrzebę dyskusji, silnie akcentowaną w korespondencji z uczestnikami zeszłorocznej edycji. Panele dyskusyjne poprzedzone będą wprowadzeniami ekspertów. W panelach dyskusyjnych podjęte zostaną następujące tematy:

  • konstrukcja, rekonstrukcja i destrukcja instrumentów muzycznych w Polsce;
  • mało znane polskie kolekcje instrumentów;
  • muzea i kolekcje instrumentów oraz instrumentologia za granicą;
  • budowa instrumentów tradycyjnych;
  • archeologia muzyczna;
  • współpraca interdyscyplinarna;
  • współpraca z placówkami zagranicznymi.

Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych, ludowych oraz eksperymentalnych.

Przewidywany charakter uczestnictwa:

- 15-20 minutowy referat;

- udział w panelach dyskusyjnych.

Pierwszy termin składania zgłoszeń upływa 15 lipca 2018 roku. Zgłoszenia, zawierające informację o charakterze uczestnictwa oraz temat wystąpienia z krótkim streszczeniem, należy przesyłać na adresy mailowe:

Agata Mierzejewska: mierzejewska.agata@gmail.com 

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl 

Rada naukowa:

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:

Agata Mierzejewska

Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Andrzej Gawroński, kierownik Pracowni Pałacowej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku

Miejsce Konferencji:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska


Kontakt:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

ul. Bydgoska 9

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Agata Mierzejewska: mierzejewska.agata@gmail.com 

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.