Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C E F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Ignacego Jana Paderewskiego


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
im. Ignacego Jana Paderewskiego
Bydgoszcz 2018

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

2. Przedmiotem Konkursu jest oryginalna kompozycja na fortepian solo (na 2 lub 4 ręce). Możliwe jest użycie fortepianu z elektroniką.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy do dnia 31 grudnia 2018 roku nie ukończyli 35. roku życia.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną kompozycję.

5. Czas trwania utworu: 10 do 12 minut.

6. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej wydane, wykonane publicznie ani nagrodzone na innym konkursie kompozytorskim.

7. Uczestnik Konkursu dostarcza 5 wydruków komputerowych kompozycji (i płyty CD z warstwą elektroniczną w przypadku kompozycji na fortepian z elektroniką). Dopuszcza się dołączenie do płyty z nagraniem kompletnego utworu.

8. Harmonogram Konkursu:
- ogłoszenie konkursu: czerwiec 2018
- nadesłanie prac: do 30 października 2018
- posiedzenie jury – wyłonienie kompozycji finałowych,ogłoszenie decyzji jury w Internecie: 12listopada 2018
- koncert finałowy – prezentacja zakwalifikowanych kompozycji, ogłoszenie wyników: 8 grudnia 2018
- wręczenie nagród i wykonanie nagrodzonych utworów: grudzień 2018

9. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

10. Kwalifikacji i oceny prac dokona jury konkursowe w składzie:
- Zbigniew Bargielski
- Eugeniusz Knapik
- Grażyna Pstrokońska-Nawratil
- Hanna Kulenty-Majoor
- Bettina Skrzypczak

11. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
- I nagroda 6 000 zł
- II nagroda 3 000 zł
- III nagroda 1 500 zł
- wyróżnienie500 zł
Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.

12. Nadesłane utwory winny być oznaczone godłem. Dołączona do kompozycji koperta, sygnowana tym samym godłem, winna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko uczestnika Konkursu,
- adres do korespondencji,
- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu uwierzytelnioną podpisem uczestnika Konkursu.

13. Zgłoszenie należy wysłać na adres:
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
Ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”
Nie później niż do 30 października 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

14. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Więcej nformacji o Konkursie na stronie: www.kompozycja.amuz.bydgoszcz.pl 


Kontakt:

Dział Nauczania
Małgorzata Kempińska
mail: malgorzatak@amuz.bydgoszcz.pl
tel.: +48 52 321-15-25
tel.: +48 52 321-05-82 w. 28
fax.: +48 52 321-23-50

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.