Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na piosenkę „Mężczyzna somnambuliczny” do tekstu Alicji Kubicy – Gdańsk, 2018


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Fundacja Promedicine

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Fundacja Promedicine ogłaszają Konkurs Kompozytorski na piosenkę Mężczyzna somnambuliczny do tekstu Alicji Kubicy.

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu Kompozytorskiego, który odbywa się w ramach „Benefisu dojrzałości 2018” jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Fundacja Promedicine, będąca jednocześnie głównym organizator Benefisu dojrzałości 2018.

2. Honorowy Patronat nad Konkursem obejmuje prof. dr hab. Maciej Sobczak – JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

3. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów polskich urodzonych nie wcześniej niż 5 listopada 1988 roku.

4. Przedmiotem Konkursu jest PIOSENKA o czasie trwania mieszczącym się w przedziale 3–5 minut, napisana na głos i fortepian do tekstu pt. Mężczyzna somnambuliczny autorstwa Alicji Kubicy, wyłonionego w Gdańskim Konkursie Poetyckim (zał. nr 1).

5. Ogólny charakter utworu ma odnosić się do muzyki rozrywkowej lat 20-tych i 30-tych XX wieku.

6. Autor zwycięskiej kompozycji zobowiązuje się do jej zinstrumentowania na następujący skład: 3 trąbki in Bb, 3 puzony, 2 waltornie in F, tuba, klarnet in Bb, fortepian, perkusja (3 perkusistów, instrumenty: kotły, wibrafon, ksylofon, glockenspiel, trójkąt, tam-tam, gong, talerze a2, talerz wiszący, bęben wielki, zestaw perkusyjny). Przewiduje się możliwość użycia dodatkowych instrumentów – po konsultacji z organizatorem.

7. Partia fortepianu z jednej strony winna pełnić rolę wyciągu fortepianowego, z drugiej zaś zawierać najważniejsze pomysły muzyczne i wskazówki aranżacyjne przyszłej orkiestracji.

8. Partytura oraz głosy orkiestrowe muszą być dostarczone Organizatorowi najpóźniej do 24 września 2018 roku.

9. Autor nagrodzonej kompozycji wyraża zgodę na ewentualne zmiany w aranżacji utworu (tylko w uzasadnionym przypadku).

10. Do Konkursu będą kwalifikowane wyłącznie prace niepublikowane, nienagradzane i niewykonywane publicznie.

11. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

12. Przewiduje się przyznanie wyróżnień honorowych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród przez Jury.

14. Decyzje Jury są ostateczne.

15. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.

16. Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres k.cieslik@amuz.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2018 roku, do godziny 23:59. W tytule wiadomości należy umieścić: Imię i Nazwisko autora – Konkurs kompozytorski Benefis dojrzałości 2018.

17. Utwory konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Partytury nie mogą zawierać nazwiska kompozytora. Winny być opatrzone cyfrowym lub literowym godłem. Materiały nutowe należy przesłać w formacie *.pdf. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć plik *.mp3 (lub podobny) o tej samej nazwie co materiał nutowy zawierający symulację komputerową lub nagranie zgłaszanego utworu. Pełne zgłoszenie powinno zawierać także skan lub zdjęcie wypełnionego, wydrukowanego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 2).

18. Kompozycje oceniać będzie jury w składzie: dr Marek Czerniewicz, mgr Tadeusz Kassak, prof. Aleksandra Kucharska-Szefler, prof. Leszek Kułakowski, prof. Krzysztof Olczak (przewodniczący) oraz prof. Roman Perucki.

19. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 3 września 2018 roku.

20. Wręczenie nagród oraz wykonanie nagrodzonej kompozycji odbędzie się podczas koncertu galowego „Benefis dojrzałości” 5 listopada 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

21. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.amuz.gda.pl oraz www.benefisdojrzalosci.pl 

22. Mecenat nad konkursem obejmuje firma Lotto.

23. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

24. Wszelkie pytania należy kierować na adres k.cieslik@amuz.gda.pl 


Kontakt:

k.cieslik@amuz.gda.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.