Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Konserwatorium Moskiewskiego dla Młodych Kompozytorów „New classics” – Moskwa 2018


Organizator:  Moskiewskie Państwowe Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego

Moskiewskie Państwowe Konserwatorium im. P. I. Czajkowskiego zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Kompozytorów „New classics” 2018.

Celem Konkursu jest uhonorowanie młodych talentów i najlepszych przedstawicieli kompozytorskiej społeczności oraz popularyzacja współczesnej muzyki poważnej. Uczestnikami Konkursu mogą być kompozytorzy wszystkich narodowości w wieku od 14 do 35 pełnych lat włącznie, którzy do dnia 4 września 2018 roku nie ukończyli 35. roku życia.

Przewidziane są dwie nominacje.

1. Współczesna muzyka poważna – kompozycje instrumentalne na dowolny skład, od 3 do 19 wykonawców w ramach następującego instrumentarium: 1 flet (lub flet piccolo lub flet altowy), 1 obój (lub klakson angielski), 1 klarnet (lub klarnet basowy lub klarnet Es), 1 fagot, 1 waltornia, 1 trąbka, 1 puzon, bębny (2 wykonawca), 1 fortepian (możliwe tylko minimalne przygotowanie instrumentu), 1 harfa, 2 skrzypiec, 1 altówka, 1 wiolonczela, 1 kontrabas. Możliwe jest użycie trzech dodatkowych instrumentów orkiestrowych.

2. Współczesna muzyka popularna (tak zwana „neoklasyczna” lub crossover music) – kompozycje instrumentalne na dowolny skład, od 3 do 41 wykonawców w ramach następującego instrumentarium: 2 flety (lub flet piccolo lub flet altowy), 2 oboje (lub rożek angielski), 2 klarnety (klarnet basowy lub klarnet Es), 2 fagoty, 2 saksofony, 2 waltornie, 2 trąbki, 2 puzony, 1 tuba, perkusja (3 wykonawców), 1 fortepian (możliwa tylko minimalna preparacja instrumentu), 1 syntezator, 1 gitara elektryczna, 1 gitara basowa, 1 harfa, 5 pierwszych skrzypiec, 4 drugie skrzypce, 3 altówki, 3 wiolonczele, 1 kontrabas.

Zgłoszenie udziału w konkursie możliwe jest wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.newclassicscompetition.art 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy jest zaoczny. Konkursowe przesłuchania drugiego etapu są publiczne|: 10 wybranych przez Jury kompozycji wykona zespół „Studio Nowej Muzyki” Konserwatorium Moskiewskiego. Uczestnicy, których prace zostaną wybrane do drugiego etapu, są zobowiązani do bezpłatnego udostępnienia partii w formie elektronicznej w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników pierwszego etapu. Kompozytorzy, których utwory zostaną wybrane do II etapu, przekazują Konserwatorium prawo do wykonania kompozycji w ramach II etapu i koncertu finałowego, a także prawo do wydania nagrań dźwiękowych i wideo. Kompozycje, które przeszły do II etapu Konkursu, zostaną nagrane i wydane na płycie CD. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie trzy utwory, trwające nie dłużej niż 15 minut. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2018 roku do godz. 23:59 czasu moskiewskiego.

W skład Jury wchodzą światowej sławy kompozytorzy i wykonawcy. Jury ocenia zgłoszenia i ustala zwycięzców w drodze głosowania. Łączna pula nagród Konkursu wynosi 1 000 000 rubli. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają elektroniczne certyfikaty uczestnictwa w Konkursie.

Udział w Konkursie jest bezpłatny!

Ogłoszenie zwycięzców, finałowy koncert laureatów i wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2018 roku.

Regulamin i informacje szczegółowe dostępne są na stronie: https://newclassicscompetition.art/en/regulations/ 


Kontakt:

Department for Festivals, Competitions and Special Events of Tchaikovsky Moscow State Conservatory’s, Center for Coordinating Artistic Projects

13/6 Bolshaya Nikitskaya Street, Bld. 1

Moscow, 125009

Russia

Tel.: +7 (495) 627 7274

news@ccmm.ru 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.