Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Polska Sonata skrzypcowa – geneza, interpretacja, recepcja” – Warszawa, 16–17 XI 2018


Organizator:  Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego UMFC

W dniach 16 i 17 listopada 2018 Katedra Instrumentów Smyczkowych Wydziału Instrumentalnego UMFC zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Artystyczną „Polska Sonata skrzypcowa – geneza, interpretacja, recepcja”, która odbędzie się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i Dziekance.

Konferencja obejmie wykłady, panele dyskusyjne, prezentacje oraz koncerty związane z tematem przewodnim. Wydarzeniu przyświeca cel nadrzędny: prezentacja szeroko pojętych zagadnień związanych z polskim repertuarem skrzypcowym poprzez zbudowanie naukowej i artystycznej platformy wymiany poglądów i doświadczeń, oraz działań praktycznych, które przyczynią się do podniesienia wiedzy o rodzimym repertuarze, jak też poprawy jakości kształcenia w dziedzinie wiolinistyki i kameralistyki. Wygłoszone podczas konferencji referaty będą zamieszczone w publikacji Katedry Instrumentów Smyczkowych UMFC.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają pedagogów i studentów wszystkich wydziałów UMFC oraz gości z innych ośrodków muzycznych w Polsce, a także pedagogów polskich działających za granicą.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem referatu i streszczeniem w języku polskim, i angielskim (maks. 2000 znaków ze spacjami) i/lub repertuaru koncertowego (fragmentu lub całej sonaty skrzypcowej na skrzypce solo, skrzypce i fortepian, 2 skrzypiec itp. polskiego kompozytora) należy przesłać do dnia 15 października 2018 roku na adres: agaviolin@yahoo.com z dopiskiem: "Agnieszka Marucha, Ogólnopolska Konferencja KIS".

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 


Kontakt:

Ewa Skardowska

pianistka, ad dr hab. UMFC

współorganizator

ewaskardowska@op.pl 

ewa.skardowska@chopin.edu.pl 

tel. 608 647 676

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.