Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska muzyka kameralna I połowy XX wieku: źródła, style, interpretacje” – Łódź, 7–8 grudnia 2018


Organizator:  Instytut Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

prasza na konferencję naukową poświęconą polskiej muzyce kameralnej I połowy XX wieku. Konferencja odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2018 roku w siedzibie Akademii Muzycznej.

Wydarzenie ma na celu poszerzanie stanu wiedzy nad rodzimą twórczością, wymianę doświadczeń w dziedzinie interpretacji muzyki kameralnej oraz próbę przywrócenia zapomnianym dziełom należnego im miejsca.

Konferencja skierowana jest do wykonawców czynnie poruszających się w obszarze muzyki kameralnej, pedagogów wyższych uczelni i szkolnictwa muzycznego I i II stopnia, doktorantów i studentów akademii muzycznych. Komitet Naukowy zaprasza do zgłaszania tematów w następujących obszarach badawczych: zapomniane dzieła, zapomniani twórcy, warsztat interpretatora oraz wpływy i inspiracje w twórczości polskich kompozytorów I połowy XX wieku. Zgłaszać można następujące formy prezentacji: referat – czas wystąpienia do 25 minut, prezentacja muzyczna – czas wystąpienia do 30 minut. Plan konferencji przewiduje kilka sesji wykładowych, prezentacje muzyczne oraz panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi – wybitnymi kameralistami, wykonawcami i dydaktykami.

Kartę zgłoszeniową i abstrakt o objętości maksymalnie 250 słów, wysyłać można do dnia 10 listopada 2018 roku. Karta zgłoszeniowa będzie dostępna na stronie internetowej Uczelni po 1 listopada 2018 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają do 15 listopada 2018 roku potwierdzenie uczestnictwa. Uczestnikom czynnym Instytut proponuje publikację artykułu naukowego. Prace, nadesłane do 7 grudnia 2018 roku, będą kierowane do recenzji, a następnie, po uzyskaniu akceptacji, zostaną opublikowane w monografii. Komitet Naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polska muzyka kameralna I połowy XX wieku” tworzą: dr hab. Anna Liszewska, dr hab. Hanna Holeksa i sekretarz dr Sylwia Michalik-Bednarczyk.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Wydarzenia.


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.