Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego - Kraków 2019


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie

Związek Kompozytorów Polskich, Oddział w Krakowie, ogłasza II Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego.

W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat. Przedmiotem konkursu jest utwór na kwartet smyczkowy (dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela) o czasie trwania od 9 do 14 minut. 4 egzemplarze partytury utworu konkursowego oraz partyturę w formacie PDF nagraną na CD należy przesłać w terminie do 28 lutego 2019 roku (decyduje data nadesłania partytury).

Jury Konkursu – w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Wojciech Widłak i Justyna Duda-Krane – przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1000 USD (brutto). Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w maju 2019 roku na koncercie w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie: http://festiwal.zkp.krakow.pl/konkurs/ 


Kontakt:

Sekretarz Konkursu – Aleksandra Patalas

sekretarz@zkp.krakow.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.