Polmic - FB

calendar of conferences (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019


Organizer:  Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Sorry, there are no translations available.

Contact:

Kontakt: Instytut Muzykologii

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

wkm@uwr.edu.pl 

Sorry, there are no translations available.