Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019


Organizator:  Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału we Wrocławskiej Konferencji Muzykologicznej, której tematem będzie szeroko rozumiany mecenat muzyczny: „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy”. Konferencja odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. we Wrocławiu.

Organizatorzy zapraszaj zarówno młodych, jak i doświadczonych naukowców, nie tylko muzykologów, z różnych ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Opłata konferencyjna nie jest przewidziana.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Reinhard Strohm (Oxford University), który wygłosi wykład inauguracyjny pt. Frederick II of Prussia and Italian opera. Czynni uczestnicy konferencji będą mieli także możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących, takich jak koncerty czy zwiedzanie Wrocławia w kontekście życia muzycznego miasta.

Termin nadsyłania propozycji referatów upływa 15 lutego 2019 roku. Obrady prowadzone będą w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czas trwania wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Razem z propozycją tematu wystąpienia należy przesłać jego abstrakt (do 300 słów) i biogram autora, wraz z ich tłumaczeniem na język angielski (wersja angielska jest obligatoryjna) i podaniem afiliacji na adres wkm@uwr.edu.pl. Przewidziana jest możliwość opublikowania artykułów w tomie pokonferencyjnym. Na stronie internetowej www.wkm.uni.wroc.pl zamieszczane będą wszelkie informacje szczegółowe dotyczące organizowanej konferencji.


Kontakt:

Kontakt: Instytut Muzykologii

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

wkm@uwr.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.