Polmic - FB

kalendarium kursów (M)

9 A B C E I K L M N O P S V W X Y Z

Morningside Music Bridge – 8 VII – 3 VIII 2019, Boston


Organizator:  Calgary Philharmonic Orchestra

MorningsideOrkiestra Filharmoniczna Calgary zaprasza do udziału w Międzynarodowym programie dla utalentowanych młodych muzyków, który odbędzie się w Bostonie w dniach 8 lipca – 3 sierpnia 2019 roku.

Morningside Music Bridge przeznaczony jest dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i pianistów z całego świata – narodowość nie ma wpływu na kwalifikację. Na wyjątkowy program stypendialno-naukowy złożą się klasy mistrzowskie, lekcje indywidualne, muzyka kameralna, orkiestra smyczkowa i wiele innych możliwości wykonań. Grono pedagogiczne będzie się składać z najlepszych nauczycieli i wykonawców z całego świata.

Kryterium przyjęcia do programu jest tylko i wyłącznie talent muzyczny bez stawiania sztucznych barier, jak kraj pochodzenia, tło kulturowe, język, status finansowy itd.

Nieprzekraczalny termin składania podań: 30 stycznia 2019 roku.

Zaakceptowani uczestnicy otrzymają pełne stypendium pokrywające koszty nauki, podróż, wyżywienie i zakwaterowanie.

Zainteresowani kandydaci w wieku 12–18 lat mogą ubiegać się również o uczestnictwo w letniej edycji programu, która odbędzie się w 2018 roku on-line za pośrednictwem strony internetowej http://mmb.international/ 

Więcej szczegółów – na stronie https://mmb.international/ 


Kontakt:

Project Manager

Telephone: 403.463.7374

E-mail: info@mmb.international 

Morningside Music Bridge

c/o Calgary Philharmonic Orchestra

205 - 8 Ave. SE, 2nd Floor

Calgary, Alberta

T2G 0K9

Canada

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.