Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokalne aspekty pracy dyrygenta" – Łódź, 12-13 IV 2019


Organizator:  Katedra Edukacji Muzycznej oraz Katedra Dyrygentury Akademii Muzycznej w Łodzi

Katedra Edukacji Muzycznej oraz Katedra Dyrygentury Akademii Muzycznej w Łodzi organizują IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej” w tym roku pt. „Wokalne aspekty pracy dyrygenta”. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2019 roku, termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego mija 28 lutego 2019 roku.

Do czynnego udziału organizatorzy zachęcają dyrygentów i pedagogów, a jednym z głównych celów wydarzenia będzie prezentacja poglądów dotyczących sztuki dyrygenckiej oraz wymiana doświadczeń artystyczno-warsztatowych.

Szeroki oddźwięk, liczny udział referentów oraz rezultaty poprzednich edycji Konferencji, pozwalają przypuszczać, że także kolejna edycja spotka się z dużym zainteresowaniem i udziałem prelegentów z wielu ośrodków. Organizatorzy mają na celu ukazanie sztuki dyrygenckiej w wymiarze artystycznym, przedstawienie i ocenę metod pracy dyrygenta z zespołami muzycznymi różnego typu, analizę korelacji między wokalistą, chórzystą a dyrygentem, a także omówienie działań dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji dzieła muzycznego.

Wystąpienia konferencyjne zgłaszać można w proponowanych obszarach zagadnień: problematyka wszechstronnej erudycji dyrygenta; wykorzystanie gestów w chóralistyce; dyrygowanie wokalne; różnice w warsztacie manualnym chórmistrza i dyrygenta symfonicznego, interakcje między dyrygentem a zespołem; ekspresja dyrygencka; osobowości polskiej chóralistyki; atrakcyjność i realia profesji dyrygenta w szkolnictwie muzycznym; pozamuzyczne obszary oddziaływania dyrygenta i.in. Tegoroczne spotkanie polskich dyrygentów i pedagogów zaowocuje, jak w latach ubiegłych, publikacjami w czasopiśmie „Konteksty Kształcenia Muzycznego”.

Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab. Anna Domańska, a komitet naukowo-organizacyjny tworzą: prof. dr Jerzy Swoboda, dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM, dr hab. Marcin Wolniewski, dr hab. Dawid Ber, dr Ewa Kumik, dr Roman I. Drozd, mgr Maria Hubluk-Kaszuba.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi w zakładce „Wydarzenia”: http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konteksty-sztuki-dyrygenckiej 


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

90-716 Łódź

ul. Gdańska 32

dawid.ber@amuz.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.