Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym – Warszawa, 3–4 II 2019


Organizator:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zaprasza wszystkich w dniach 3–4 lutego 2019 roku do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowo-artystycznej Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania istoty działań interaktywnych, improwizatorskich, w szczególności przez pryzmat współpracy dwóch wybitnych artystów XX-wieku: kompozytora Johna Cage’a i choreografa Merce’a Cunnighama (metoda twórcza oparta na zbliżonych narzędziach działań choreografa i kompozytora).

Czas wystąpienia: ok. 30 min. Proponowane obszary tematyczne: Merce Cunnigham, John Cage: kompozycja – taniec – improwizacja – aleatoryzm – sztuki performatywne – interakcja.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia, słowami kluczowymi, pełną afiliacją oraz abstraktem w języku polskim lub/i angielskim prosimy nadsyłać na załączonym formularzu udziału w konferencji do dnia 20 stycznia 2019 roku w formie elektronicznej na adres: cunnighamcageumfc@gmail.com 

Komitet organizacyjny: Prof. Ewa Wycichowska, Prof. Krzysztof Knittel, Ad dr Aldona Nawrocka, As. Aleksandra Bilińska-Słomkowska.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie: http://www.chopin.edu.pl/pl/2018/12/konferencja-naukowo-artystyczna-cunnigham-cage-idea-tworzenia-w-czasie-realnym?fbclid=IwAR2J2Xe0yFlbblo4WLPxuanQ5FVGpZGJtU5DRJXYKrWljpzRF3cNQca35LI 


Kontakt:

cunnighamcageumfc@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.