Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja „Modalność w muzyce” – Łódź, 6-7 marca 2019


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Modalność w muzyce”, która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej przy al. 1 Maja 4. Wstęp na wykłady, dyskusję i koncerty jest wolny. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Specjaliści wielu dziedzin z kraju i zagranicy rozpatrzą rozmaite aspekty modalności w różnych kręgach kulturowych na przestrzeni dziejów – od średniowiecza do współczesności. Organizatorzy zaplanowali także dwa koncerty muzyki dawnej. Pierwszego dnia wystąpi ensemble ALTA z francuską i włoską muzyką taneczną XIII i XIV wieku, natomiast na drugi dzień zaplanowano koncert pt. „Sonate concertate in stile moderno” z muzyką przełomu XVI i XVII stulecia. Program wykona zespół FILATURA DI MUSICA.

Rozwój muzyki na przestrzeni dziejów wiązał się niemalże nierozerwalnie ze stosowaniem rozmaitych systemów dźwiękowych. Specyfika skal modalnych w różnych kręgach kulturowych, ale także ich warianty wypracowywane przez lokalne społeczności, stanowiły o odrębności i kolorycie muzyki tworzonej na danym obszarze w określonym momencie historii. Nawet system tonalny w kręgu zachodniej kultury ukształtował się w wyniku procesów ewolucyjnych właśnie na gruncie modalności. O ile tonalność wciąż jest atrakcyjna dla licznych kompozytorów muzyki rozrywkowej, o tyle systemy modalne wydają się stanowić ponadczasową inspirację dla twórców, którzy starają się stworzyć lub wzbogacić swój własny język dźwiękowy. Nade wszystko jednak trudno sobie wyobrazić muzykę etniczną różnych narodów bez sięgania do lokalnych tradycji, między innymi w zakresie skal.

Głównymi wątkami pierwszego dnia obrad będą: modalność jako język muzyczny, aspekty modalności w epoce średniowiecza, reinterpretacje modalności w dobie renesansu, wizje modalności w epoce muzyki tonalnej. Tematy sesji drugiego dnia to: „Pomiędzy Azją i Europą”, „W poszukiwaniu nowej modalności”, „Aspekty modalności w muzyce XX wieku”. Swoje referaty wygłoszą: Rafael Barbosa, Ewa Bielińska-Galas, Tamar Chkheidze, Michael Deakin, Julieta Gonzales-Springer, Małgorzata Grajter, Zbigniew Granat, Carlos C. Iafelice, David Kozel, Helmut Loos, Teresa Malecka, Marco Mangani, Jose Oliveira Martins, Marek Nahajowski, Richard Parncutt, Daniele Sabaino, Michal Ščepan, Robert Michael Weiß oraz Bijan Zelli.

Więcej informacji na stronie: http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/aktualne-sesje-i-konferencje/konferencja-modalnosc-w-muzyce


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.