Polmic - FB

kalendarium konferencji (S)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Sympozjum historyków muzyki XIX wieku – Warszawa (14-15 marca 2019)


Organizator:  Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

SYMPOZJUM HISTORYKÓW MUZYKI XIX WIEKU

organizator: Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

honorowy komitet naukowy: prof. dr hab. Magdalena Dziadek (UJ), dr hab. Paweł Gancarczyk / prof. IS PAN, prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek (UAM), dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska / prof. IS PAN, dr Artur Szklener (NIFC), prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (UW)

komitet organizacyjny: dr Grzegorz Zieziula (przewodniczący, IS PAN), dr Małgorzata Sieradz (IS PAN), Ewa Bogula (NIFC), Ewa Chamczyk (NIFC), Paulina Pieńkowska (NIFC), Marcin Wąsowski (NIFC)

termin i miejsce obrad: 14–15 marca 2019, godz. 9.00–17.40, Sala im. Sobieskich, Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26


HARMONOGRAM OBRAD

14 marca 2019 (czwartek)

9.00–9.30 otwarcie obrad

9.30–10.50 Sesja I

Ryszard Daniel Golianek Pojęcie muzyki polskiej: w poszukiwaniu kryterium

Renata Suchowiejko Muzyczne polonika w bibliotekach i archiwach Moskwy

Magdalena Dziadek Stan i potrzeby w zakresie biografistyki Moniuszkowskiej

10.50–11.20 przerwa

11.20–12.40 Sesja II

Małgorzata Sułek Szekspirowskie partytury Stanisława Moniuszki

Małgorzata Gamrat Muzyka uchem pisarza i piórem kompozytora – dwa oblicza dziewiętnastowiecznej refleksji o muzyce

Miłosz Bazelak „Via crucis” – Lisztowskie „dzieło wieczności”?

12.40–14.00 przerwa

14.00–15.20 Sesja III

Dagmara Łopatowska-Romsvik Koncerty Henryka Wieniawskiego w Norwegii

Marcin Wąsowski Koncerty skrzypcowe Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego – technika i forma

Ewa Chamczyk Apolinary Kątski uczeń Niccola Paganiniego?

15.20–15.50 przerwa

15.50–17.10 Sesja IV

Magdalena Oliferko Recepcja Chopina oraz kompozytorów z jego artystycznego milieu jako świadectwo życia społecznego w I poł. XIX wieku

Ewa Bogula Koncert fortepianowy w twórczości Henryka Melcera – elementy polskie i tendencje ogólnoeuropejskie

Michał Bruliński Polskie podręczniki do nauki gry na fortepianie z I poł. XIX wieku a perspektywa historii społecznej

17.10–17.40 Dyskusja podsumowująca pierwszy dzień obrad

 

15 marca 2019 (piątek)

9.00–9.20 Barbara Przybyszewska-Jarmińska Muzyka XIX wieku w Monumenta Musicae in Polonia

9.20–10.40 Sesja V

Remigiusz Pośpiech Józef Elsner we współczesnych badaniach muzykologicznych

Jakub Chachulski Opera, komedioopera, melodrama. O gatunkach operowych w twórczości Józefa Elsnera

Grzegorz Zieziula „Król Łokietek, czyli Wiśliczanki” Józefa Elsnera i Ludwika Adama Dmuszewskiego jako wodewil „historyczny”, manifest polityczny i świadectwo poszukiwań stylu narodowego

10.40–11.10 przerwa

11.10–12.30 Sesja VI

Małgorzata Woźna-Stankiewicz Za mundurem dźwięki sznurem… Krakowska muzyka w czasach autonomii

Michał Piekarski Szkolnictwo muzyczne Warszawy i Lwowa jako element polityki zaborcy oraz działalność na rzecz społeczeństwa polskiego w XIX wieku

Michał Lewicki Rodzaje działalności muzycznej krakowskich księgarzy w latach 1850–1918

12.30–14.00 przerwa

14.00–15.20 Sesja VII

Michał Jaczyński Stylizacje muzyki żydowskiej w polskich utworach scenicznych XIX w. (do 1914)

Mirosław Płoski Marcello di Capua – nadworny kompozytor księżnej Izabeli Lubomirskiej

Mariusz Urban „Opera w Kościele” – kryzys muzyki liturgicznej Kościoła katolickiego na przełomie XVIII i XIX wieku w kontekście świadectw z epoki

15.20–15.50 przerwa

15.50–17.10 Sesja VIII

Agnieszka Chwiłek Wariacje i pieśni, czyli losy pierwszego opusu Zygmunta Noskowskiego

Wiktoria Antonczyk Petersburski wilnianin Cezar Cui

Mateusz Melski Maurycy Karasowski jako wiolonczelista i kompozytor

17.10–17.40 Dyskusja podsumowująca i zakończenie obrad


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.