Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C E I K L M N O P S V W X Y Z

XXIII Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej – Nowy Sącz 2019


Organizator:  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu

Nowy SączPaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu zaprasza adeptów muzyki do udziału w Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej, którego 23. edycja odbędzie się w dniach 15 lipca – 3 sierpnia 2019 roku.

Kurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia, studentów i absolwentów uczelni muzycznych z całego świata. Warsztaty prowadzone są corocznie przez grono pedagogów-artystów z kraju i zagranicy. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności, muzykalność i wirtuozerię, pracują nad interpretacją przygotowanych utworów.

Kurs odbędzie się w dwóch turnusach:

I turnus 15.07 – 24.07.2019;

II turnus 25.07 – 03.08.2019.

Szkoła Muzyczna Nowy SączProgram zajęć na kursie obejmuje:

• zajęcia indywidualne, podczas których realizowane są elementy warsztatu instrumentalnego i wokalnego, w tym korekta aparatu;

• kurs interpretacji wybranych dzieł z różnych epok historycznych dla instrumentalistów i wokalistów w formie typowych zajęć instrumentalnych, podczas których uczestnicy doskonalą swoją pracę nad elementami stylu realizowanych utworów;

• kurs mistrzowski w formie zajęć indywidualnych typu master classes dla uczniów, studentów i absolwentów przygotowujących się do krajowych i międzynarodowych konkursów oraz dla laureatów konkursów, podczas którego uczestnicy doskonalą interpretację dzieł pod względem stylistyki i wirtuozerii;

• kurs muzyki kameralnej dla istniejących zespołów oraz powstałych ad hoc podczas kursu (również z udziałem profesorów kursu); •

kurs gry a’vista jako nieodzowny element wykształcenia muzyka i przygotowania do pracy solowej i zespołowej – odbywa się w formie zajęć indywidualnych lub w zespole;

• kurs studiów orkiestrowych dla instrumentalistów orkiestrowych i osób przygotowujących się do pracy w orkiestrze;

• kurs praktyczny gry w orkiestrze – przez przygotowanie i wykonanie koncertu;

• kurs interpretacji dla duetów fortepianowych przygotowujących się do konkursów i laureatów konkursów;

• warsztaty jazzowe;

• edukacja muzyczna dla najmłodszych – zajęcia skierowane do dzieci w wieku 5–7 lat;

• zajęcia metodyczne dla nauczycieli na różnym poziomie nauczania w formie obserwacji zajęć, konsultacji indywidualnych, rozmów z wykładowcą mających na celu rozwiązywanie bieżących trudności metodycznych; w skład tych zajęć wchodzą także wykłady.

Zajęcia prowadzone są w następujących specjalnościach: fortepian, śpiew, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, akordeon, flet / flet piccolo, klarnet, saksofon, trąbka, gitara, studia orkiestrowe, improwizacja jazzowa i combo jazzowe.

Kursowi towarzyszyć będzie Festiwal ,,Wakacje z Muzyką”. Jest to cykl koncertów, których wykonawcami są pedagodzy i uczestnicy warsztatów. Wszystkie koncerty odbywają się w doskonałych akustycznie salach koncertowych.

Regulamin i karta zgłoszeniowa – na www.musicakurs.org 


Kontakt:

ul. Nawojowska 213

33-300 Nowy Sącz

tel: (0-18) 443 93 33

fax: (0-18) 443 97 32

email: zgloszenia@musicakurs.org 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.