Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Andrzeja Koszewskiego - 2019


Organizator:  Katedra Kompozycji i Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Katedra Kompozycji i Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłaszają II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Andrzeja Koszewskiego.

Regulamin Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest utwór na chór mieszany a cappella (maksymalnie 8 głosów).

2. Czas trwania utworu powinien wynosić maksymalnie 4 minuty.

3. W konkursie mogą wziąć udział kompozytorzy każdej narodowości urodzeni po 31 grudnia 1983 roku.

4. Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem publicznie wykonany, publikowany ani nagrodzony na innym konkursie. Do Konkursu dopuszcza się jedynie kompozycje napisane po roku 2014. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

5. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem.

6. Partyturę należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie PDF. Należy również przesłać drugi załącznik, także jako PDF, który stanowi wypełniony i podpisany formularz. W tytule maila należy wpisać „Konkurs Kompozytorski” oraz godło, którym opatrzony jest utwór. Obydwa załączniki należy nazwać tytułem utworu i godłem. Formularz jest dostępny na stronie Akademii Muzycznej w Poznaniu www.amuz.edu.pl 

Mail z partyturą i formularzem należy przesyłać na adres: ikcc2019@amuz.edu.pl  do 23 września 2019 (CET 23:59:59).

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku.

8. Jury będzie obradować w składzie:

Prof. Vaclovas Augustinas (Litewska Akademia Muzyki i Teatru, Wilno) – Przewodniczący

Prof. Marek Gandecki (Akademia Muzyczna, Poznań)

Prof. Krystian Kiełb (Akademia Muzyczna, Wrocław)

Prof. Janusz Stalmierski (Akademia Muzyczna, Poznań)

Prof. Wojciech Widłak (Akademia Muzyczna, Kraków)

Dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska (Akademia Muzyczna, Poznań) – Sekretarz Jury

9. Przewidziane są następujące nagrody finansowe:

  • I nagroda – 5.000 PLN
  • II nagroda – 2.500 PLN
  • III nagroda – 1.200 PLN

10. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

11. Kompozycja nagrodzona I nagrodą będzie wykonana podczas XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu.

12. Wpisowe na Konkurs w wysokości 50 PLN należy uiścić do 23 września 2019 roku (CET 23:59:59) przekazem bankowym na konto Akademii Muzycznej w Poznaniu, numer konta: 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907. W tytule przekazu należy wpisać imię i nazwisko oraz godło, którym oznaczony jest utwór. Koszty przelewu pokrywa uczestnik. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.


Kontakt:

ikcc2019@amuz.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.