Polmic - FB

calendar of conferences (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML – Kraków, 14-19 VII 2019


Organizer:  Uniwersytet Jagielloński – Instytut Muzykologii, we współpracy z Sekcją Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej Grupy Narodowej IAML


Sorry, there are no translations available.

Contact:

Stanisław Hrabia, Instytut Muzykologii UJ

email: iaml2019@iaml.info 

tel.: 12 663 16 73

Sorry, there are no translations available.