Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML – Kraków, 14-19 VII 2019


Organizator:  Uniwersytet Jagielloński – Instytut Muzykologii, we współpracy z Sekcją Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polskiej Grupy Narodowej IAML

W dniach 14–19 lipca 2019 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML. Celem Kongresu IAML 2019, największego dorocznego tego typu wydarzenia na świecie, jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć naukowych bibliotekarzy i archiwistów muzycznych oraz muzykologów zrzeszonych w IAML.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzycznych Bibliotek, Archiwum i Centrów Informacji IAML [https://www.iaml.info/] zostało założone w 1951 roku. Stowarzyszenie zrzesza około 1650 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów świata. Polscy bibliotekarze muzyczni i muzykolodzy od połowy lat 50-tych XX wieku aktywnie działają w strukturach IAML i regularnie uczestniczą w kongresach. Obecnie Polską Grupę Narodową IAML, działającą w ramach Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [http://www.iaml.pl/], tworzy 17 bibliotek muzycznych. Wśród nich są trzy biblioteki z Krakowa: Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ oraz Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie. Kongres IAML odbywa się co rok w innym kraju członkowskim. Kongres IAML 2019 ma charakter międzynarodowy i zgromadzi ok. 350 delegatów z 40 krajów, w tym 30 polskich referentów. Uczestnikami kongresu są muzykolodzy, źródłoznawcy, bibliotekarze muzyczni, archiwiści, specjaliści informacji naukowej i muzycy. Reprezentowane są różnorodne instytucje muzyczne, w tym uniwersyteckie ośrodki muzykologiczne, działy muzyczne największych bibliotek narodowych, biblioteki akademii i konserwatoriów muzycznych, centra informacji muzycznej, biblioteki orkiestrowe i radiowe oraz wydawcy muzyczni.

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na aspekt naukowy, kulturalny i edukacyjny wydarzenia. Program naukowy Kongresu obejmuje szerokie spektrum zagadnień, którymi zajmują się poszczególne Sekcje IAML, a dotyczą one: nowych technologii informacyjnych w muzyce, opracowania źródeł i kolekcji muzycznych, prawa autorskiego dla dokumentów elektronicznych, edytorstwa muzycznego, dokumentowania życia artystycznego oraz zarządzania kolekcjami muzycznymi.

Płaszczyzną wymiany doświadczeń będą nie tylko sesje naukowe, ale też warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w muzyce oraz technikom opracowania źródeł muzycznych.

Kongresowi będzie towarzyszyła wystawa poświęcona historii gromadzenia kolekcji muzycznej w Bibliotece Jagiellońskiej zatytułowana „Od teoretycznych traktatów do kompozytorskich arcydzieł – muzykalia w Bibliotece Jagiellońskiej na przestrzeni wieków”, dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Kraków. W ramach Kongresu odbędą się też targi wystawców muzycznych.

Uroczystą Inaugurację Kongresu IAML 2019 w dniu 14 lipca 2019 uświetni koncert zespołu „Capella Cracoviensis”. Ponadto w programie kulturalnym Kongresu znajdą się trzy koncerty muzyki polskiej, zorganizowane w świątyniach krakowskich („Schubert i Nowakowski – Kwintet fortepianowy u progu romantyzmu” - Bazylika św. Franciszka z Asyżu; Koncert organowy w wykonaniu Prof. Andrzeja Białko - Kolegiata św. Anny; Koncert w ramach 15. Festiwalu Muzyki Polskiej w wykonaniu zespołu „Sinfonietta Cracovia” - Kościół św. Katarzyny) oraz wycieczki po Krakowie i okolicy, w których wezmą udział uczestnicy Kongresu.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć tylko zarejestrowani uczestnicy.

Szczegółowe informacje o Kongresie są dostępne na stronie: https://www.iaml2019.confer.uj.edu.pl/pl_PL/programme 


Kontakt:

Stanisław Hrabia, Instytut Muzykologii UJ

email: iaml2019@iaml.info 

tel.: 12 663 16 73

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.