Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X) w ramach XIV Dni Jana Pawła II „UNIWERSYTET”


Organizator:  Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Akademia Muzyczna w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Katedra Muzyki Religijnej
Katedra Historii Liturgii


Międzynarodowa Sesja Naukowa z serii
Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X)
w ramach
XIV Dni Jana Pawła II „UNIWERSYTET”

Sala Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43,
5-6 listopada 2019Wtorek, 5 listopada

10.00 – otwarcie i powitanie
Prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

SESJA I Prowadzenie – dr hab. Małgorzata Janicka Słysz, prof. AM w Krakowie

10.15 prof. Stanisław Grygiel (Pontificia Università Lateranense), Mistrz i uczeń
10.45 prof. Krzysztof Dybciak (UKSW), Historia polskiej recepcji twórczości Karola Wojtyły-Jana Pawła II
11.15 dyskusja

11.45 przerwa kawowa

SESJA II Prowadzenie – prof. Teresa Malecka

12.15 prof. Nils Holger Petersen (Københavns Universitet), Re-thinking the Idea of Music's Ability to Represent the Transcendent
12.45 prof. Danute Kalavinskaitė (Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija), Lithuanian Sacred Music in the Upheavals of the 20th Century and today
13.15 dr Linas Balandis (Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija), Celebrated Mass in Lithuania by Pope John Paul II and Pope Francis (Aspects of Music)
13.45 dyskusja

14.00 przerwa obiadowa


SESJA III Prowadzenie – prof. Zofia Zarębianka

15.30 ks. prof. Tadeusz Dzidek (UPJPII), Universum – harmonia – muzyka według Hildegardy z Bingen
16.00 dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk (AM Kraków), Wokół muzyki religijnej Jamesa MacMillana. Rekonesans
16.30 ks. dr Dariusz Radziechowski, Kultura osoby i kultura dzieł według Karola Wojtyły
17.00 dyskusja


Środa, 6 listopada

SESJA IV Prowadzenie – dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC

10.00 prof. Zofia Zarębianka (UJ), Uniwersytet jako wspólnota w myśli Jana Pawła II
10.30 dr hab. Elżbieta Szczurko (AM Bydgoszcz), Twórczość religijna Marka Jasińskiego - między tradycją a nowoczesnością
11.00 Dominik Dubiel SJ, Religijny wymiar doświadczenia estetycznego w ujęciu nowej fenomenologii
11.30 dyskusja

11.45 przerwa kawowa

SESJA V Prowadzenie – dr hab. Kinga Kiwała

12.15 dr Magdalena Stochniol (AM Katowice), Muzyczny dialog międzykulturowy w Pasji wg św. Jana Sofii Gubajduliny
12.45 dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka (UMFC Warszawa), Przestrzeń sacrum w poezji Jana Pawła II i w muzyce - wokół Oratorium Minorum Włodka Pawlika
13.15 ks. prof. Robert Tyrała (UPJPII), Służba prawdzie, posługa myślenia i wrażliwość etyczna - wyzwania dla uniwersytetów według Jana Pawła II
13.45 dyskusja końcowa


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.