Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska Sesja Naukowa „Nieznane a warte poznania”, Warszawa 27–28 IV 2020


Organizator:  Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zaprasza do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Sesji Naukowej „Nieznane a warte poznania”, która odbędzie się w dniach 27–28 kwietnia 2020 roku w siedzibie UMFC w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będzie Koncert Kompozytorski.

Celem Sesji jest stworzenie młodym teoretykom muzyki, muzykologom, kompozytorom i wykonawcom – studentom I, II i III stopnia – przestrzeni do dyskusji, wymiany myśli, doświadczeń i umiejętności.

Tematyka tegorocznej sesji skupiać ma się wokół nieznanych lub zapomnianych wątków kultury muzycznej: twórczości, wykonawstwa, historii oraz muzyki najnowszej. Mile widziane będą referaty interdyscyplinarne, które podejmą rzadko poruszane kwestie okołomuzyczne z perspektywy innych dziedzin sztuki i nauki. Sugerowany czas wypowiedzi to 20 do 30 min. Ze względu na ograniczony czas trwania Sesji organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do czynnego udziału wybranych referatów.

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres kolonaukowe1.umfc@gmail.com do dnia 31 marca 2020.

Udział w Sesji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani zwrotów kosztu podróży, służą natomiast pomocą w zarezerwowaniu noclegów w DS Dziekanka lub innych obiektach w centrum miasta.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych kompozytorów do przesyłania zgłoszeń na Koncert Kompozytorski, który odbędzie się 28 kwietnia w Sali Koncertowej UMFC. Partytury zgłaszanych utworów należy przesyłać do dnia 31 marca 2020 na adres kolonaukowe1.umfc@gmail.com . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych utworów ze względu na obsadę wykonawczą czy czas trwania.

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy


Kontakt:

kolonaukowe1.umfc@gmail.com 

https://www.facebook.com/KoloNaukowoArtystyczneUMFC 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.