Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP – 25-27 października 2020, Kraków


Organizator:  Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP
Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz
Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności
Akademia Muzyczna w Krakowie, 25-27 października 2020 rokuProfesor Mieczysław Tomaszewski, twórca Krakowskiej Szkoły Teoretycznej, pisał w roku 2000 (W stronę muzykologii humanistycznej): „Z jednej strony interpretator dzieła muzycznego – czy określonej twórczości – ma do dyspozycji nie jedną, a dość nawet znaczną ilość wysoce wyspecjalizowanych metod analizy i interpretacji uznanych za przynależne do paradygmatu muzykologii akademickiej. Z drugiej zaś strony coraz częstsze stają się głosy konstatujące niewystarczalność stosowanych w praktyce metod. Niewystarczalność, gdy chodzi o uchwycenie w danym dziele tego, co w nim najbardziej istotne: jego szczególności, odrębności, niepowtarzalności, a także – jego wartości i «artystyczności»”. Kierując się myślą zawartą w tych znaczących słowach, zapraszamy do Akademii Muzycznej w Krakowie, aby w środowisku Profesora wziąć udział w 49. Konferencji Muzykologicznej ZKP w dniach 25–27 października 2020 roku. Hasło przewodnie konferencji: „Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności”.

Proponujemy następujące tematy do rozważenia (katalog otwarty):

● Muzykologia – Teoria muzyki. Dialektyka żywiołów?
● Zrozumieć muzykę. Idea przeżycia dzieła
Karol Berger: „żeby dzieło mogło się przed nami odsłonić, musi zostać przeżyte – odkodowane” (Potęga smaku. Teoria sztuki, 2008)
● Za kształceniem wrażliwości i rozwijaniem wyobraźni
Maciej Jabłoński: „wmyślanie się w muzykologię” (Przeciw muzykologii niewrażliwej, 2014)
● Muzyka jako przesłanie
Mieczysław Tomaszewski: „Muzykologia jest zarazem nauką i refleksją nad konkretnym dziełem muzycznym i nad muzyką (w ogóle), jako zjawiskiem artystycznym i przesłaniem twórczym…” (Muzykologia wobec współczesności, 2000)
● Muzyka – słowo – sens…
Michał Paweł Markowski: celem humanistyki – wskazywanie sensu (Polityka wrażliwości. Wstęp do humanistyki, 2013)
● Paradygmaty, konstrukty myślowe, koncepcje i metody…

Lista możliwych zagadnień nie jest – oczywiście – zamknięta.

Na propozycje tematów wraz z abstraktami czekamy do 31 marca 2020 roku (karta zgłoszenia). Prosimy o przesyłanie ich na adres: natalia.szwab@amuz.krakow.pl (Natalia Szwab)

Pragniemy nieco zmodyfikować kształt wystąpień konferencyjnych tak, aby nie było potrzeby dzielić czasu na sesje równoległe. Proponujemy zatem łączenie tematów w trzyosobowe panele. Na każde wystąpienie w takim panelu przewidujemy 10 minut, a po trzech wystąpieniach (po 30 minutach) – planujemy 30 minut na dyskusję.
Zgłoszenia akceptował będzie Komitet Programowy w składzie: Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Agnieszka Draus, Natalia Szwab i Beata Bolesławska-Lewandowska. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Komitet zastrzega sobie prawo merytorycznego ich wyboru.

Opłata konferencyjna wynosi: 400 zł (pełna kwota), 300 zł – dla członków ZKP. Emerytom oraz osobom nieafiliowanym przysługuje zwolnienie z opłaty konferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegów. Organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie, oferują także pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych.

Beata Bolesławska-Lewandowska
Przewodnicząca Zarządu SM ZKP

Agnieszka Draus
Sekretarz Zarządu SM ZKP


Kontakt:

Związek Kompozytorów Polskich
S e k c j a M u z y k o l o g ó w
00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 27
tel./faks: +4822 831-17-41

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.