Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza


Organizator:  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wraz z Filharmonią w Szczecinie ogłaszają I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza. Pula nagród to 100 000 złotych.

Przedmiotem konkursu jest kompozycja na orkiestrę symfoniczną, nie krótsza niż 9 minut, jednak nie dłuższa niż 12 minut. Zalecane jest wykorzystanie pełnego składu orkiestry. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko utwory dotychczas nieopublikowane i niewykonane oraz nienagradzane w innych konkursach.

Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do kompozytorów wszystkich narodowości, bez ograniczeń wiekowych. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi do 15 grudnia 2020 roku, a nowy termin nadsyłania materiałów orkiestrowych przez finalistów to 1 lutego 2021 roku.

Wytypowane do finału kompozycje będą miały swoje prawykonania 19 marca 2021 roku podczas koncertu w Filharmonii w Szczecinie. Utwory wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza pod dyrekcją Szymona Bywalca. Dopiero po wysłuchaniu prawykonań jury ustali ostateczny werdykt i ogłosi wyniki. Przewidywaną nagrodą za I miejsce jest 50 000 złotych, za II miejsce – 30 000 złotych, za III – 20 000 złotych. Dodatkowo zostaną przyznane Nagroda Publiczności i Nagroda Orkiestry.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą online.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.karlowiczcompetition.pl 


Kontakt:

contact@karlowiczcompetition.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.