Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

62. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2020


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich

Regulamin 62. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne sposoby w swej kameralnej twórczości do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wybierając postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpośrednio do Jego idei kompozytorskich.

Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2) Przedmiotem Konkursu w roku 2020 jest utwór na cztery takie same instrumenty z następujących: 4 skrzypiec lub 4 klarnety (w stroju B) lub 4 trąbki (w stroju B).

Czas trwania 8’-15’.

Cztery takie same instrumenty stawiają przed kompozytorem ważne pytanie o ich rolę w utworze. Mogą bowiem tworzyć homogeniczny czwórgłos, ale także reprezentować cztery różne osobowości dźwiękowe. Autorskie rozwiązanie tego problemu stanowi główne zadanie w konkursowym utworze.

Wielokrotną obsadę instrumentów jednego typu znajdziemy w twórczości Tadeusza Bairda w Trzech pieśniach na sopran z towarzyszeniem 3 altówek i wiolonczeli, klarnet jest obecny w Dwóch kaprysach na klarnet i fortepian czy w Divertimento na flet, obój, klarnet i fagot. Cztery wizje muzyczne odnajdziemy w Czterech esejach na orkiestrę, Czterech dialogach na obój i orkiestrę kameralną czy w Czterech nowelach na orkiestrę kameralną. Każdy z tych utworów może stać inspiracją dla powstania utworu konkursowego.

A może nim być albo forma jednoczęściowa albo cykl miniatur.

3) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

4) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Jego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2021 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w czerwcu 2021 roku.

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania głosów dla każdego z wykonawców.

5) Nagroda im. Tadeusza Bairda wynosi 10 000 zł. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Olgi Hans.

6) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2020 na adres: zkp@zkp.org.pl . W nazwie pliku powinno znaleźć się godło i tytuł utworu. W tytule wiadomości należy napisać: Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2020. Partytura nie może zawierać elementów umożliwiających identyfikację autora. W osobnym pliku o nazwie takiej samej jak godło, należy zawrzeć informację (opatrzoną tym samym godłem co partytura) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Oba załączniki powinny być w formacie pdf.


Kontakt:

zkp@zkp.org.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.