Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna „Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich”


Organizator:  Fundacja 9sił. Współorganizatorzy: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Tematem przewodnim 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka Konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędą się w innej formie, niż pierwotnie planowano. Udział w Konferencji wziąć można nadsyłając referat w formie audiowizualnej. Nadesłane materiały, wraz z prezentacjami muzycznymi oraz wywiadami etnograficznymi realizowanymi w siedzibach organizatorów, zostaną umieszczone na stronie internetowej. Dyskusja, moderowana przez Radę Naukową, odbędzie się w internecie po uruchomieniu strony www.

Przewidywany charakter uczestnictwa: nagranie audiowizualne (bez limitu czasowego) Termin nadsyłania nagrań: 30 września 2020

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram należy nadsyłać na adresy:

Agata Mierzejewska-Ficek – mierzejewska.ficek@gmail.com 

Joanna Gul – joanna.gul@uwr.edu.pl 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej informacji na stronach www.instrumenty.edu.pl  oraz www.konferencja.instrumenty.edu.pl 


Kontakt:

Agata Mierzejewska-Ficek

e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com 

tel.: 513 338 058

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.