Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna „Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich” - 11-13 IX 2020, Żywiec/Jeleśnia


Organizator:  Fundacja 9sił. Współorganizatorzy: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej odbędą się w dniach 11-13 września 2020 w Beskidzie Żywieckim, na obszarze homogenicznym kulturowo, który na skutek wpływów wołoskich, pogranicznego położenia, współistnienia kultury rolniczej i pasterskiej oraz uwarunkowań geograficznych wytworzył i przechował barwną i żywą do dziś tradycję muzyczną.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka Konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

Podczas Konferencji odbędą się prezentacje muzyczne i koncerty na unikatowych instrumentach ludowych oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w najstarszej drewnianej karczmie w Polsce.

Przewidywany charakter uczestnictwa: 20-30 minutowy referat. Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram należy nadsyłać na adresy:

Agata Mierzejewska-Ficek – mierzejewska.ficek@gmail.com 

Joanna Gul – joanna.gul@uwr.edu.pl 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej informacji na stronach www.instrumenty.edu.pl  oraz www.konferencja.instrumenty.edu.pl 


Kontakt:

Agata Mierzejewska-Ficek

e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com 

tel.: 513 338 058

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.