Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

17. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego


Organizator:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne

W roku jubileuszu 75-lecia działalności Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza 17. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego, którego tematem jest utwór na kwartet smyczkowy.

Konkurs kierowany jest do młodych kompozytorów mających obywatelstwo polskie. Udział mogą brać w nim osoby pełnoletnie, które do dnia 23 października 2020 roku nie ukończą 30. roku życia.

Termin nadsyłania prac mija 23 października 2020 roku.

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie: prof. dr hab. Eugeniusz Knapik, dr hab. Arkadiusz Kubica, dr hab. Iwona Lindstedt, Joanna Wnuk-Nazarowa i dr Daniel Cichy. Przewidywane jest wyłonienie jednej zwycięskiej kompozycji.

Nagrodami w Konkursie są:

  • nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,
  • wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  • publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

Regulamin i informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie www.pwm.com.pl/ochlewski 


Kontakt:

konkurs@pwm.com.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.