Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

III Ogólnopolski konkurs dla młodych kompozytorów „Dostrzegalnia”


Organizator:  Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu przy wsparciu ogłasza III Ogólnopolski konkurs dla młodych kompozytorów „Dostrzegalnia”.

Uczestnikami konkursu mogą być obywatele polscy, będący uczniami szkół muzycznych II st. (bez ograniczenia wieku) i młodzi kompozytorzy, niebędący uczniami szkół muzycznych, którzy w momencie rozstrzygnięcia konkursu nie ukończą 18 lat. Z uczestnictwa wyłączeni są studenci wyższych uczelni muzycznych.

Przedmiotem konkursu jest utwór kameralny na zespół od 3 do 6 wykonawców, spośród zaproponowanych: klarnet, waltornia, harfa, perkusja [timpani, gran cassa, frusta, campanelli, piatti (sospesi, a due), raganella, tam-tam, marimba, Ksylofon, Wibrafon, Werbel, Tomtoms, Wood blocks, Temple blocks, Metal Chimes, Triangle, Tubular bells, Crotales (2 oktawy), Sand paper, Hi-hat, Bass drum], skrzypce, wiolonczela. Każdy instrument jest pojedynczo obsadzony. Czas trwania zgłoszonego utworu powinien mieścić się w zakresie od 5 do 7 minut.

Do dnia 10 grudnia 2020 roku 23:59:59 CET na adres: kolo-an@wp.pl  należy przesłać następujące pliki (w formacie .pdf): partytura utworu (oznaczona godłem literowym, cyfrowym albo mieszanym), głosy utworu, skan podpisanego formularza, ponadto biogram kompozytora i notka o utworze. Każdy kompozytor może zgłosić większą liczbę kompozycji niż jedna.

Konkurs jest anonimowy. Dane personalne kompozytora nie mogą zostać ujawnione w partyturze i głosach utworu. Ustalenie tożsamości Laureatów i Finalistów nastąpi po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Jury Konkursu.

W skład Jury konkursu wchodzą prof. dr hab. Lidia Zielińska (przewodnicząca, AM Poznań), dr hab. Artur Kroschel, prof. AM (AM Poznań) i sekretarz Jury.

Decyzją Jury mogą zostać przyznane następujące nagrody: I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda oraz dwa równorzędne Wyróżnienia. Koncert laureatów – publiczne prawykonanie nagrodzonych i wyróżnionych kompozycji – odbędzie się wiosną 2021 roku w czasie wydarzenia towarzyszącego 50. Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”). Laureatom i Finalistom Konkursu przysługuje również prawo udziału w Warsztatach Kompozytorskich (składających się szczególnie z: konsultacji z członkiem Jury, konsultacji z Wykonawcami, oraz innych wydarzeń), które odbędą się w dniu Koncertu Finałowego Konkursu.

Szczegółowe informacje – na stronie https://amuz.edu.pl/dostrzegalnia-iii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodych-kompozytorow-zaproszenie/ 


Kontakt:

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

61-808 Poznań

ul. Święty Marcin 87

tel. 61 856 89 00

www: https://amuz.edu.pl 

FB: https://www.facebook.com/kanamp2012 

e-mail: kolo-an@wp.pl 

Sekretarz Konkursu – dr Michał Janocha (Opiekun KANSKiTM)

e-mail: janocha.michal@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.