Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia”


Organizator:  Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zaprasza w dniach 17–18 grudnia 2020 do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia „Nowe technologie i przyszłość muzyki” oraz w Międzyuczelnianym Koncercie Kompozytorskim. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną Konferencja i Koncert zostaną przeprowadzone zdalnie.

W krajach kultury europejskiej technologiczna tradycja budowania oraz ciągłego udoskonalania akustycznych instrumentów straciła na znaczeniu wraz z końcem dominacji tonalności funkcyjnej w wieku XX. Ostatnie stulecie, przyniosło rozwój technologiczny w zakresie syntezy dźwięku, które umożliwiło powstanie instrumentów generujących dźwięki przy użyciu przetworników elektroakustycznych. Jedną z największym przemian w muzyce wywołały procesy miniaturyzacji – redukując elektronikę do rozmiaru laptopa – nowego instrumentu, który na stałe wpisał się w obszar działań muzycznych XXI wieku. Technologiczny kontekst muzyki nie dotyczy już tylko samych narzędzi czy środków wyrazu, ale również organizacji i działania systemu w jakim muzyce przyszło dzisiaj funkcjonować.

Organizatorzy proponują omówić następujące zagadnienia badawcze, dotyczące muzyki XX i XXI wieku:

 • kanon literatury muzycznej powstający pod wpływem lub przy użyciu nowych technologii
 • nowe media
 • muzyka generatywna
 • muzyka cybernetyczna
 • muzyka telematyczna
 • muzyka postmedialna
 • music & science
 • sztuczna inteligencja w muzyce
 • wirtualni wykonawcy i wirtualna muzyka
 • technologia i ekonomizacja muzyki
 • wirtualna rzeczywistość
 • augumentalna rzeczywistość
 • sonifikacja danych

Udział w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym mogą wziąć wszystkie osoby zajmujące się muzyką XX i XXI wieku oraz zaproponowaną tematyką, a więc w pierwszej kolejności kompozytorzy, muzykolodzy i teoretycy muzyki, studenci i doktoranci Akademii Muzycznych, ale także wydziałów i instytutów Nauk o Muzyce Uniwersytetów.

Czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut.

W ramach tegorocznej Konferencji zaplanowano Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski, który odbędzie się 18 grudnia 2020 roku o godz. 19.00 w sali koncertowej Aula Nova poznańskiej Akademii Muzycznej. W związku z wszechobecnym rygorem epidemiologiczno-sanitarnym koncert ten odbędzie się w formie streamingu online.

Przedmiotem zgłoszenia może być utwór: akustyczny, akuzmatyczny, z mediami mieszanymi o obsadzie maksymalnie trójki wykonawców o wskazanym instrumentarium:

wiolonczela, fortepian, skrzypce, kontrabas, perkusja [timpani, gran cassa, frusta, campanelli, piatti (sospesi, a due), raganella, tam-tam, marimba, Ksylofon, Wibrafon, Werbel, Tomtoms, Wood blocks, Temple blocks, Metal Chimes, Triangle, Tubular bells, Crotales (2 oktawy), Sand paper, Hi-hat, Bass drum]. Każdy instrument jest pojedynczo obsadzony.

Czas trwania prezentowanego w czasie koncertu utworu kameralnego wynosi do 5 minut. Z uwagi na utrudnienia komunikacyjne wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zapewniają wykonawców. W przypadku utworów dedykowanych projekcji wielogłośnikowej należy przygotować wersję binauralną.

Abstrakty wystąpień i partytury wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres e-mail: neofonia@amuz.edu.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2020 roku. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień oraz odwołania bądź zmiany daty koncertu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom drogą e-mailową najpóźniej do dnia 1 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje – na stronach https://amuz.edu.pl/neofonia-2020-ix-ogolnopolska-konferencja-naukowa/  i https://www.facebook.com/kanamp2012 


Kontakt:

neofonia@amuz.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.