Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Art and violence” 2020


Organizator:  Fundacja 2Act

Fundacja 2Act zaprasza do udziału w I Konkursie Kompozytorskim, którego przedmiotem jest utwór na trio fortepianowe. Temat pierwszej edycji konkursu to „Art and violence”. Udział w Konkursie mogą wziąć kompozytorzy z całego świata. Termin nadsyłania utworów mija 20 stycznia 2021 roku.

Fundacja 2Act stawia sobie za cel wspieranie działań kulturalnych szczególnie w trudnych czasach pandemii.

Zgłaszane kompozycje do organizowanego przez Fundację Konkursu będą oceniane pod kątem unikatowego podejścia do materii muzycznej oraz obecności elementów przekazu poruszających problemy nawiązujące do tematu konkursu „Art and violence”: wojny, okrucieństwa wobec zwierząt, przemocy domowej, seksualnej, lub / i ekonomicznej.

Przedmiotem Konkursu jest kompozycja na trio fortepianowe: skrzypce, wiolonczela, fortepian. Czas trwania: 10 do 12 minut. W utworach konkursowych nie dopuszcza się wykorzystania warstwy elektronicznej.

Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości, bez ograniczeń wiekowych. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

Zgłoszony utwór nie może być wcześniej nagrodzony w krajowym lub międzynarodowym konkursie kompozytorskim, zarejestrowany komercyjnie i wykonany publicznie.

Gotową partyturę należy wyedytować za pomocą jednego z programów do notacji muzycznej i przesłać jako plik PDF. Każdy kompozytor może zgłosić dowolną ilość utworów, które powinien przesłać w osobnych i anonimowych zgłoszeniach na adres: competition@fundacja2act.org

Zgłoszenie powinno zawierać:

W skład Jury wejdą kompozytorzy: prof. dr hab. Wojciech Widłak (Polska, przewodniczący), dr Paul Clift (Australia / Szwajcaria), Shafi Badreddin (Syria / Luksemburg), dr Jarosław Płonka (Polska, sekretarz konkursu).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2021 r. na stronie http://fundacja2act.org 

Po zakończeniu konkursu wszystkie pliki PDF zostaną usunięte. Jurorzy i publiczność poznają tylko nazwisko kompozytora zwycięskiego utworu. Fundatorem nagrody jest Matthis Behrens. Partnerami Konkursu są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Jury może przyznać dwie nagrody:

  • I nagroda – 3000 zł oraz wykonanie i profesjonalne nagranie utworu przez Spółdzielnię Muzyczną Contemporary Ensemble.
  • II nagroda – wykonanie i profesjonalne nagranie utworu przez Spółdzielnię Muzyczną Contemporary Ensemble.

Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród lub nieprzyznania ich w ogóle.

Uroczyste wykonanie zwycięskich prac odbędzie się podczas koncertu w Krakowie, w Willi Decjusza. Koncert, którego termin zostanie ogłoszony 15 lutego 2021 roku, będzie transmitowany na żywo.

Szczegółowe informacje – na stronie http://fundacja2act.org/composition-competition-2020-art-and-violence/ 


Kontakt:

competition@fundacja2act.org

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.